Historisk arkiv

Ambisiøs strategi for realisering av gasskraftverk med CO2-håndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Samarbeidsregjeringen har gitt høy prioritet til utviklingen av miljøvennlige gasskraftverk med CO2-håndtering. (23.04.04)

Pressemelding

Nr.: 29/04
Dato: 23.04.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Ambisiøs strategi for realisering av
gasskraftverk med CO2-håndtering

- Samarbeidsregjeringen har gitt høy prioritet til utviklingen av miljøvennlige gasskraftverk med CO2-håndtering. I dag finnes det en rekke interessante forsknings- og utviklingsprosjekter på dette området. For å bidra til å realisere prosjektene kreves ytterligere økonomisk innsats. Regjeringen går nå videre og vil satse betydelig på å konkretisere våre målsettinger. Det opprettes et fond på to milliarder kroner. Som et viktig verktøy for å gjennomføre denne strategien vil det bli opprettet et statlig innovasjonsselskap i Grenland, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Innovasjonsselskapet skal gis i oppdrag å opprette et nasjonalt gassteknologiprogram. Fondets avkastning skal disponeres av det nye innovasjonsselskapet, og blant annet finansiere utprøving av ny teknologi i pilot- og demonstrasjonsanlegg for gasskraftverk med CO2-håndtering.

Helt siden tiltredelsen har Samarbeidsregjeringen arbeidet for at energipolitikken skal fremme verdiskaping og bidra til en bærekraftig utvikling. Regjeringen har satset offensivt for å nå dette målet:

  • 150 millioner kroner er bevilget til forskning og utvikling av miljøvennlige gasskraftverk
  • Norge deltar i et internasjonalt samarbeidsprogram med myndigheter og aktører i blant annet USA og EU, for utvikling av miljøvennlige gasskraftteknologier
  • Gassmeldingen som ble lagt fram i november 2002 inneholder en ambisiøs strategi for å realisere videre utprøving og forsering av slik teknologi i Norge.

Innovasjonsselskapet skal gis nødvendig kapital for etablering høsten 2004 i Grenland. I tillegg til midlene fra fondet er Regjeringen også innstilt på å vurdere eventuell ekstra finansiering til konkrete prosjekter for å sikre utviklingen av ny teknologi.

- Regjeringens innsats på dette området har ført til at det har kommet opp mange nye, spennende teknologikonsepter for CO2-håndtering. Samtidig har flere ulike miljøer varslet konkrete planer for å ta i bruk slik teknologi, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs. - Med opprettelsen av fondet og innovasjonsselskapet tar vi et stort skritt videre mot målet om gasskraftverk med CO2-håndtering.