Historisk arkiv

I statsråd i dag vart underdirektør Frode Johansen konstituert som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 91/04
Dato: 06.08.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

I statsråd i dag vart underdirektør Frode Johansen konstituert som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet

Frode Johansen er 41 år. Han har ein Ph.D. frå Nortwestern University. Han har vore tilsett i Olje- og energidepartementet sidan 1997.

Johansen skal gjere teneste som leiar av Seksjon for økonomiske analyser i Petroleumsavdelinga.