Historisk arkiv

Odelstingsproposisjon om endring av prisbestemmelser for konsesjonskraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Stortinget har tidligere vedtatt å be Regjeringen endre beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen slik at overskuddsskatter ikke lenger tas med.(28.05.04)

Pressemelding

Nr.: 48/04
Dato: 28.05.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Odelstingsproposisjon om endring av prisbestemmelser for konsesjonskraft

Stortinget har tidligere vedtatt å be Regjeringen endre beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen slik at overskuddsskatter ikke lenger tas med. Vedtaket ble fulgt opp av Olje- og energidepartementet ved endring av retningslinjene som legges til grunn ved beregningen av konsesjonskraftprisen.

Norsk Hydro ASA har reist søksmål mot staten med påstand om at denne endringen av prisberegningsgrunnlaget kjennes ugyldig. Hydro mener at endringen skulle vært foretatt ved lovvedtak.

- Den rettslige behandling av søksmålet kan ta lang tid, og den mellomliggende periode vil innebære økonomisk usikkerhet særlig for de kommuner og fylkeskommuner som har konsesjonskraftrettigheter. Det er derfor nå utarbeidet en proposisjon om endring av lovverket for å sikre at konsesjonskraftprisen beregnes i tråd med Stortingets vedtak. Proposisjonen er en ren presisering i lov av de endringer som tidligere ble foretatt i retningslinjene, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Endringen gjøres gjeldende for samtlige vannkraftkonsesjoner. For konsesjoner meddelt før 1959, da et nytt prisberegningssystem ble innført, vil lovendringen legges til grunn dersom konsesjonskraftprisen bringes inn til myndighetene til avgjørelse.

Odelstingsproposisjon nr 73 (2003 – 2004)