Historisk arkiv

Olje- og energidepartementet selger aksjer i Statoil ASA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet solgte i går kveld 100 millioner aksjer i Statoil ASA gjennom et såkalt blokksalg etter stengetid på Oslo Børs.(07.07.04)

Pressemelding

Nr.: 80/04
Dato: 07.07.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Olje- og energidepartementet selger aksjer i Statoil ASA

Ikke for distribusjon i USA, Canada, Australia eller Japan

Olje- og energidepartementet solgte i går kveld 100 millioner aksjer i Statoil ASA gjennom et såkalt blokksalg etter stengetid på Oslo Børs. Dette tilsvarer 4,6 prosent av aksjene i selskapet, og staten vil etter salget ha en eierandel i Statoil ASA på 77,1 prosent. Aksjene ble plassert gjennom Lehman Brothers etter en internasjonal budprosess. Lehman Brothers ventes å plassere aksjene videre til institusjonelle investorer i Norge og i utlandet.

-Vi har redusert statens eierandel i Statoil til 77,1 prosent, innenfor eksisterende fullmakter fra Stortinget. Utviklingen i aksjekursen har åpnet for et nedsalg nå, og vi følger med dette opp målet om å redusere statens eierskap, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

-Salget kan bidra til økt fri flyt i aksjen, som er viktig for å sikre at verdivurderingen av Statoil er på linje med sammenlignbare selskaper, påpeker statsråd Widvey.

-Vi legger opp til at privatpersoner skal få muligheten til å kjøpe Statoil-aksjer til samme pris som det de institusjonelle investorene betaler, sier olje- og energiministeren.

Salget til institusjonelle investorer vil bli fulgt av et salg til privatpersoner i Norge og EØS-området, til samme pris som til institusjonene. Salget er ventet å starte i løpet av få dager, og vilkårene vil bli offentliggjort umiddelbart før salgsperioden åpner. Det er satt av ytterligere inntil 17,65 millioner aksjer til salget til privatpersoner.

Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å redusere den statlige eierandelen i Statoil ASA til 2/3. Olje- og energidepartementet har inngått en avtale med Lehman Brothers om at departementet ikke kan selge aksjer i Statoil ASA ut over denne transaksjonen (inkl. til privatpersoner) i inntil 180 dager etter gjennomføringen av salget.

Av forretningsmessige årsaker knyttet til det påfølgende salget fra Lehman Brothers til investorer i markedet, vil den endelige prisen staten har oppnådd først bli kunngjort i Olje- og energidepartementets budsjettproposisjon i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet, som planlegges fremlagt i medio november.

Statoil ASA ble børsnotert i Oslo og New York i juni 2001. Etter børsnoteringen beholdt staten en eierandel på 81,7 prosent i selskapet.

UBS Investment Bank har vært finansiell rådgiver for Olje- og energidepartementet i planleggingen av denne transaksjonen. Salget til privatpersoner vil bli organisert av DnB NOR Markets, men vil være åpent for deltagelse fra alle meglerhus som er medlemmer av Oslo Børs.

This press release does not constitute an offer to sell, purchase, exchange or transfer any securities or a solicitation of any such offer in theUnited Statesor any other jurisdiction. Securities may not be offered or sold in theUnited Statesabsent registration or an exemption from registration under US Securities Act of 1933, as amended, (the "Securities Act"). Neither Statoil ASA nor any other participant in the transactions described herein intends to register any securities under the Securities Act or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in theUnited Statesin connection with the proposals described in this announcement.

This communication is directed only at persons who (i) are outside the United Kingdom or (ii) have professional experience in matters relating to investments or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

UBS is acting solely for the Ministry of Petroleum and Energy and no-one else and will not be responsible for providing the protections afforded to customers of UBS nor for providing advice in relation to the transaction.