Historisk arkiv

TFO 2004 - omfattende tilbud fra olje- og energiministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 21 selskaper på i alt 28 utvinningstillatelser i Nordsjøen, på Haltenbanken i Norskehavet og i Barentshavet rundt Snøhvitfeltet. (06.12.04)

Pressemelding

Nr.: 141/04
Dato: 06.12.2004

Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

TFO 2004 - omfattende tilbud fra olje- og energiministeren

- Det har vært en sterk økning i interessen for nye utvinningstillatelser i modne deler av sokkelen. Den store deltakelsen i denne runden er viktig for å utnytte eksisterende infrastruktur og å øke leteaktiviteten i modne områder. Det er svært gledelig å se at et bredt spekter av selskaper er representert, fra de store norske og internasjonale selskapene til de nyetablerte aktørene på norsk sokkel. Jeg synes det er meget positivt at nye operatører på norsk sokkel er så aktive i denne runden, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 21 selskaper på i alt 28 utvinningstillatelser i Nordsjøen, på Haltenbanken i Norskehavet og i Barentshavet rundt Snøhvitfeltet. Selskapene vil få tilbud om deltakerandeler i til sammen 55 blokker eller deler av blokker. Til sammenligning ble det i TFO 2003 gitt tilbud til 13 selskaper på i alt 19 utvinningstillatelser, mens det i Nordsjøtildelingen 2002 ble gitt tilbud til 9 selskaper på i alt 11 utvinningstillatelser. TFO 2004 er den mest omfattende runden som er blitt avholdt i modne deler av norsk sokkel, siden systemet med Nordsjøtildelinger ble introdusert i 1999.

Systemet med tildeling i forhåndsdefinerte områder ble introdusert første gang i 2003. Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig konsesjonsrunde i modne deler av norsk sokkel.

Det er en god spredning av utvinningstillatelser for de tre provinsene som er med i TFO-området, men med hovedvekt på Nordsjøen, hvor det gis 17 tilbud om utvinningstillatelser. Flere av de nye tillatelsene i Nordsjøen ligger ved grensen til britisk sokkel. Dette gir en anledning for selskapene på begge sider av grensen til å samarbeide, utnytte synergier, redusere kostnader og øke verdiskapingen. På Haltenbanken er det en stor økning fra sist år, fra 3 tillatelser i TFO 2003 til 10 tillatelser i TFO 2004. Hammerfestbassenget i Barentshavet ble inkludert for første gang i TFO 2004 og i dette området gis det et tilbud til rettighetshaverne på Snøhvitfeltet i nærområdet til Snøhvit.

Selskaper som har gjennomgått prekvalifisering etablerer seg raskt som aktive leteselskaper på norsk sokkel og flere av disse er aktive i denne runden. Flere av de relativt nye selskapene har gjennom aktivitet i andre deler av verden vist evne til verdiskaping.

- Det er viktig å sikre at de områder som tildeles utforskes på en rask og effektiv måte, og at selskapene ikke sitter på areal som de ikke arbeider aktivt med. Dette er spesielt viktig når det nå tildeles så store områder til selskapene. I TFO 2004 får derfor selskapene bare tilbud om tildeling av de deler av blokkene hvor selskapene har identifisert muligheter og hvor de har en fremdriftsplan for en videre utforsking, sier olje- og energiminster Thorhild Widvey.

Det vil bli tilbudt 28 utvinningstillatelser.

Følgende selskaper vil bli tilbudt operatørskap (antall står i parentes): Statoil ASA (8), Norsk Hydro Produksjon a.s (5), Marathon Petroleum Norge AS (4), Talisman Energy Norge AS (3), DNO AS (2), BG Norge AS (1), Lundin Norway AS (1), ConocoPhillips Skandinavia AS (1), A/S Norske Shell (1), ENI Norge AS (1) og Pertra AS (1).

Følgende selskaper vil bli tilbudt deltakerandeler (antall står i parentes): DONG Norge AS (4), Gaz de France Norge AS (4), E. ON Ruhrgas Norge AS (3), Norsk Hydro Produksjon a.s (3), Paladin Resources Norge AS (3), Pertra AS (3), Revus Energy AS (3), Statoil ASA (3), Total E & P Norge AS (3), DNO AS (2), ExxonMobil Exploration and Production Norway A/S (2), Lundin Norway AS (2), OER oil AS (2), RWE Dea Norge AS (2), Talisman Energy Norge AS (2), Amerada Hess Norge AS (1), BG Norge AS (1), ConocoPhillips Skandinavia AS (1), ENI Norge AS (1) og Marathon Petroleum Norge AS (1).