Historisk arkiv

Ekspertgruppe fraråder opprettelse av eget industrikraftmarked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

En uavhengig ekspertgruppe har konkludert med at de ikke vil anbefale opprettelse av et eget marked for industrikraft i Norge. (10.06.05)

Pressemelding

Nr.: 73/05
Dato: 10.6.2005

Kontaktperson: Hartvig Munthe-Kaas, 22 24 61 24

Ekspertgruppe fraråder opprettelse av eget industrikraftmarked

En uavhengig ekspertgruppe har konkludert med at de ikke vil anbefale opprettelse av et eget marked for industrikraft i Norge. Gruppen påpeker en rekke problemer knyttet til opprettelsen av et slikt marked, og mener dessuten at det er liten grunn til å tro at det vil fungere på en hensiktsmessig måte.

Ekspertgruppen som Olje- og energidepartementet oppnevnte 11. mai 2005 for å foreta en selvstendig vurdering av i hvilken grad det er mulig å etablere et eget marked for langsiktige kraftleveranser til kraftintensiv industri, har nå avgitt sin rapport.

Regjeringen vurderte det i Revidert nasjonalbudsjett som tvilsomt om det er mulig å etablere et slikt marked innenfor dagens EØS-regelverk. Det ble videre gitt uttrykk for at det er vanskelig å tenke seg at ordningen kunne utformes slik at den bare kom norsk industri til gode. For å få en uavhengig vurdering ble det samtidig nedsatt en uavhengig ekspertgruppe.

- Rapporten fra ekspertgruppen styrker min oppfatning om at et eget marked for industrikraft ikke lar seg realisere innenfor rammen av EØS-avtalen, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. Rapporten gir også en god argumentasjon for at et slikt marked neppe ville ha fungert etter hensikten, sier statsråden

Førsteamanuensis Henrik Bull har ledet gruppen som for øvrig har bestått av advokat Siri Teigum, sjefsøkonom Lars Sørgard og forskningssjef Torstein Bye. Gruppens mandat var å se på forholdet til EØS-avtalen og praktisk gjennomførbarhet, herunder konsekvensene for det norske kraftmarkedet.

Rapporten (pdf format)
Et eget kraftmarked for industrien?