Historisk arkiv

Et krafttak for å utvikle teknologier for CO2-håndtering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringens støtte til teknologiutvikling gjennom Gassnova og Gassteknologifondet på 2 milliarder kroner er et sentralt virkemiddel for å realisere større prosjekter på sikt. (14.10.05)

Pressemelding

Nr.: 130/05
Dato: 14.10.2005

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Et krafttak for å utvikle teknologier for CO2-håndtering

–Innsatsen for å utvikleteknologier for CO2-håndtering er større i Norge enn i noe annet land i Europa eller Nord-Amerika, sett i forhold til størrelsen på økonomien, sier olje og energiminister Thorhild Widvey. –Forholdene er lagt godt til rette for å realisere framtidsrettede teknologier for håndtering av CO2, og jeg forventer å se gode resultater av satsingen som er gjort. Det er viktig at industrien nå griper muligheten til å få fram mange gode prosjekter i samarbeid med Gassnova, sier statsråd Widvey.

Teknologiutvikling kan redusere kostnadene ved fangst av CO2 med anslagsvis 30-50 prosent. Dette er avhengig av økonomisk satsing og tid til å gjennomføre det nødvendige teknologiske utviklingsarbeidet. Samtidig vil utvikling av internasjonale rammebetingelser på klimaområdet bidra til å redusere kostnadene ved slike prosjekter.

–Det er positivt at også andre miljøer har utarbeidet vurderinger på dette feltet etter at mulighetsstudien til Oljedirektoratet ble lagt fram denne våren, sier statsrådWidvey.Regjeringen ønsker å legge til rette for fortsatt utredning og vurdering av relevante og hensiktsmessige tiltak for fangst, bruk og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

–I internasjonal sammenheng er det spennende at FNsklimapanel i en ny rapport bekrefter at CO2-håndtering kan bli et viktig globalt klimatiltak på sikt. Rapporten fra FNs klimapanel viser at en langsiktig satsing på teknologiutvikling er nødvendig for å realisere storskala CO2-håndtering. Derfor har regjeringen også sett det som viktig å styrke samarbeidet med andre land på dette området.

Regjeringens støtte til teknologiutvikling gjennom Gassnova og Gassteknologifondet på 2 milliarder kroner er et sentralt virkemiddel for å realisere større prosjekter på sikt. Et aktivt samarbeid med industrien er viktig for å realisere CO2-håndtering.