Historisk arkiv

I statsråd i dag ble:

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Førstekonsulent Gaute Erichsen utnevnt til underdirektør i Olje- og energidepartementet, og rådgiver Andreas Hilding Eriksen konstituert som underdirektør i Olje- og energidepartementet fram til 5.8.06. (19.08.05)

Pressemelding

Nr.: 105/05
Dato: 19.08.2005

Kontaktperson: Hartvig Munthe Kaas

I statsråd i dag ble:

Førstekonsulent Gaute Erichsen utnevnt til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

Rådgiver Andreas Hilding Eriksen ble konstituert som underdirektør i Olje- og energidepartementet fram til 5.8.06.

Gaute Erichsen er 30 år, er samfunnsøkonom med hovedfag fra Universitetet i Oslo med en mastergrad fra University of Cape Town. Erichsen begynte i departementet i februar 2001. Fra desember 2004 har han fungert som leder for Oljekontoret i Oljeseksjonen

Andreas Hilding Eriksen er 31 år. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har siden juli 1999 arbeidet i Energiseksjonen i departementets Energi- og vassdragsavdeling. Eriksen skal tjenestgjøre som nestleder ved Seksjon for forskning og teknologi i Avdeling for teknologi og internasjonalisering.