Historisk arkiv

Oseberg Delta-utbyggingen godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen godkjente i dag plan for utbygging og drift for gass- og kondensatfunnet Delta. (23.09.05)

Pressemelding

Nr.: 124/05
Dato: 23.09.05

Kontaktperson: Sissel Edvardsen

Oseberg Delta-utbyggingen godkjent

Regjeringen godkjente i dag plan for utbygging og drift for gass- og kondensatfunnet Delta. Operatøren Hydro har på vegne av rettighetshaverne i Oseberg utarbeidet utbyggingsplanen. Dette er det niende utbyggingsprosjektet regjeringen har godkjent i 2005 1.

Utbyggingsplanene innebærer en undervannsutbygging av de utvinnbare olje- og gassressursene i Delta-strukturen i Osebergområdet, om lag 150 kilometer vest for Bergen. Oseberg feltsenter vil bli benyttet til prosessering og eksport av ressursene. Det ventes at Delta vil komme i produksjon fra oktober 2007. Utbyggingsplanen er fleksibel og åpner for muligheten av å fase inn ytterligere ressurser på et senere tidspunkt.

-Jeg ser svært positivt på at rettighetshaverne i Oseberg har besluttet å bygge ut Delta, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. -Funnet vil knyttes opp mot eksisterende infrastruktur i et modent område på norsk sokkel. Dette utbyggingsprosjektet vil bidra til å opprettholde produksjonsnivået i Oseberg-området i årene fremover.

-Regjeringen er en pådriver for nye prosjekter og ny aktivitet, og har med denne godkjennelsen bare i år godkjent i alt ni prosjekter. Disse prosjektene har en samlet investering på 45 milliarder kroner, og er viktige bidrag til å et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, avslutter statsråd Widvey.

Investeringene knyttet til utbyggingen av Delta beløper seg til om lag 1,8 milliarder kroner. Deltareservoaret inneholder gass med assosiert væske (kondensat) og en oljesone. Forventede utvinnbare reserver er 7,9 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3)> gass og 2,7 millioner Sm 3> væske (kondensat og olje).

[1] Regjeringen har tidligere i 2005 godkjent utbyggingsprosjektene Njord gasseksport, Skinfaks/Rimfaks IOR, Vilje, Volve, Fram Øst, Statfjord senfase/Tampen Link, Enoch og Blane.