Historisk arkiv

Statfjord senfase og Tampen Link oversendt Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Lisenshaverne på Statfjord ønsker å videreutvikle feltet. (22.04.05)

Pressemelding

Nr.: 51/05
Dato: 22.04.05

Kontaktperson: Lars Nermoen; 22 24 61 09

Statfjord senfase og Tampen Link oversendt Stortinget

Lisenshaverne på Statfjord ønsker å videreutvikle feltet. Planene muliggjør utnyttelse av en større andel av ressursene fra feltet enn tidligere planlagt og vil derfor bidra til forlenget levetid for Statfjord og omkringliggende felt som benytter Statfjord-innretningene.

- Statfjordfeltet har i over 25 år produsert olje og gass, og bidratt med 450 milliarder kroner i form av skatter og avgifter. Med senfaseprosjektet vil Statfjord bidra med store inntekter til utviklingen av velferden i Norge også i fremtiden, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Kronprinsregenten i Statsråd besluttet fredag å oversende endret plan for utbygging og drift av Statfjordfeltet og plan for anlegg og drift av gasseksportledningen Tampen Link til Stortinget.

Statfjordfeltet er lokalisert om lag 220 kilometer nordvest for Bergen, på avgrensningslinjen mellom Norge og Storbritannia. Statfjord er det største oljefeltet i Nordsjøen og har betydd svært mye for utviklingen av norsk olje- og gassindustri, og spesielt for utviklingen av Statoil siden det ble påvist i 1974. Feltet har også bidratt til oppbyggingen av norsk leverandørindustri, utvikling av ny teknologi, sysselsetting og ikke minst store inntekter til det norske samfunnet.

- Senfaseprosjektet muliggjør en utvinningsgrad på 68 % for olje og 74 % for gass fra Statfjordfeltet, noe som er meget høyt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Jeg er derfor stolt over å kunne sende dette prosjektet over til Stortinget med en klar anbefaling om at Stortinget slutter seg til Regjeringens råd om å godkjenne Statfjord senfase, sier Widvey.

Statfjord senfase-prosjektet innebærer en gradvis omlegging av produksjonen fra olje til gass. Prosjektet innebærer også en ny gasstransportløsning. Gassrørledningen Tampen Link vil bli lagt mellom Statfjordfeltet og den eksisterende gassrørledningen FLAGS på britisk side av sokkelen.

Statfjord senfase er det største utbyggingsprosjektet myndighetene venter å behandle i år. De utvinnbare tilleggsvolumene knyttet til Statfjord senfase er anslått til om lag 50 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Ettersom investeringsrammen for prosjektet overskrider 10 milliarder kroner, er Stortingsbehandling påkrevd.