Historisk arkiv

TFO 2005 — Høy interesse for norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2005 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 29 selskaper. (30.09.05)

Pressemelding

Nr.: 127/05
Dato: 30.09.2005
Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

TFO 2005 – Høy interesse for norsk sokkel

Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2005 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 29 selskaper. Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i TFO2005 i løpet av desember 2005.

-Den store interessen for modne områder fortsetter. Det er i år nesten dobbelt så mange selskaper som for to år siden. Det er positivt å se at flere av de nye selskapene på norsk sokkel har levert inn søknader i årets TFO-runde. Samtidig er det blant de store, etablerte aktørene fortsatt en stor interesse for modne områder, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

- Regjeringen har i hele fireårsperioden hatt et høyt fokus på å sikre industrien tilgang til prospektivt areal på norsk sokkel. Det er i årene fremover fortsatt viktig å ha stort fokus på utlysning av blokker og tildeling av utvinningstillatelser i modne deler av norsk sokkel, avslutter statsråd Widvey.

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelser er:
Altinex Oil AS, A/S Norske Shell, BG Norge AS, ConocoPhillips Skandinavia AS, DNO AS, DONG Norge AS, Endeavour Energy Norge AS, Ener Petroleum ASA, Eni Norge AS, E. ON Ruhrgas Norge AS, Esso Norge AS, Gaz de France Norge AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Lundin Norway AS, Maersk Oil Norway AS, Marathon Petroleum Norge AS, Norsk Hydro Produksjon a.s, Norwegian Energy Company AS (NORECO), Paladin Resources Norge AS, Pertra AS, Petro-Canada UK Limited, Premier Oil Norge AS, Revus Energy AS, RWE Dea Norge AS, Statoil ASA, Svenska Petroleum Exploration Norge AS, Talisman Energy Norge AS, Total E & P Norge AS og Wintershall Norge AS.

Bakgrunn

  • I 2003 introduserte regjeringen ordningen med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i modne deler av norsk sokkel. Ordningen erstattet de årlige Nordsjøtildelingene. De forhåndsdefinerte områdene omfatter i dag areal i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.
  • TFO-systemet sikrer at meget store areal nær eksisterende og planlagt infrastruktur er tilgjengelig for industrien i årene som kommer. Dette skal bidra til god kapasitetsutnyttelse av produksjons- og transportinnretninger på sokkelen.
  • Ordningen gir gode muligheter for nye og mindre aktører på norsk sokkel.
  • TFO-området skal utvides med nye blokker etter hvert som nye områder modnes for petroleumsaktivitet, men området skal ikke innskrenkes.
  • Neste utlysning av TFO planlegges i januar 2006.

Utlyste blokker eller deler av blokker i TFO:
2003 – 143 blokker
2004 – 151 blokker
2005 – 192 blokker

Antall selskaper som søkte om deltakerandel:
2003 – 16 selskaper
2004 – 22 selskaper
2005 – 29 selskaper

Mer informasjon om TFO 2005 finnes i pressemeldingen fra 31. januar 2005
Her finner du også kart over de utlyste områdene.