Historisk arkiv

Utbyggingsplaner for Fram Øst og Volve godkjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 52/05
Dato: 22.04.05

Kontaktperson: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Utbyggingsplaner for Fram Øst og Volve godkjent

Plan for utbygging og drift (PUD) for Volve og PUD for Fram Øst ble i dag godkjent av Kronprinsregenten i Statsråd.

- Aktiviteten på norsk sokkel er for tiden svært høy. Dagens godkjennelse av utbyggingsprosjektene Volve og Fram Øst understreker dette. Selv om prosjektene er forholdsvis små tilsvarer de i sum et mellomstort oljefelt. Dette vitner om at det er betydelige gjenværende ressurser på norsk kontinentalsokkel og at oljeselskapene arbeider aktivt med å utvikle nye og relativt små funn i modne områder, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Oljefeltet Volve ligger om lag 200 km vest for Stavanger. I området rundt Volve ligger det flere gass- og kondensatfelt. Ingen av disse feltene har infrastruktur som gjør det hensiktsmessig å fase inn Volve. Volve er derfor planlagt som en selvstendig utbygging, noe som medfører at det nå etableres et anlegg for oljeproduksjon i området. Lisenshaverne har valgt en løsning som gjør at eventuelle tilleggsressurser i området kan bli faset inn mot Volve når det blir ledig kapasitet i feltets infrastruktur.

Den maksimale oljeproduksjonen fra Volve er i utbyggingsplanen anslått til 50 000 fat per dag, og investeringene er beregnet til om lag 2 milliarder kroner. Ressursuttaket fra Volve er anslått til 11,4 millioner standard kubikkmeter (Sm 3>) olje og 1,5 milliarder Sm 3> gass. Produksjonen skal etter planen starte tidlig i 2007. Statoil er operatør på Volve.

Fram Øst er et oljefelt lokalisert om lag 120 km sørvest for Florø. Fram Øst utgjør fase to av utbyggingen av Framfeltet. Den første fasen, Fram Vest, ble satt i produksjon i 2003. Fram Øst skal bygges ut med en havbunnsløsning med overføring av brønnstrømmen til Troll C for prosessering og videre transport. Produksjonen fra feltet er ventet å komme opp i 45 000 fat per dag, og investeringene er beregnet til ca.
3,8 milliarder kroner.

Utbyggingen av Fram Øst gir fleksibilitet til å kunne fase inn ytterligere tilleggsressurser i området. Utbyggingen vil bidra til økt verdiskaping i Troll-området, og innebærer at eksisterende infrastruktur blir bedre utnyttet. Ressursuttaket fra Fram Øst er anslått til 9,5 millioner Sm 3> olje og 2,9 milliarder Sm 3> gass. Produksjonen starter etter planen i løpet av oktober 2006. Hydro er operatør for Fram Øst.

- Til tross for at de fleste funnene som nå bygges ut er mindre enn tidligere, er antallet utbyggingsprosjekter økende. Jeg ser svært positivt på at det besluttes å utvinne mindre forekomster som bidrar til videreutvikling av modne områder. Fram Øst knyttes opp mot eksisterende infrastruktur, og Volve bidrar til at et område med infrastruktur for behandling av gass nå også får mulighet til å behandle olje. Samlet sett har disse og tilsvarende prosjekter stor betydning for det norske samfunnet, sier statsråd Widvey.