Historisk arkiv

Åpning av nytt NTNU/SINTEF Gemini-senter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Åping nytt NTNU/SINTEF Gemini-senter i Petroleum av olje- og energiminister Thorhild Widvey, Trondheim, 22. august 2005

Åpning av nytt NTNU/SINTEF Gemini-senter

Det er en glede for meg å åpne det nye GEMENI-senteret i petroleum i tilknytning til dagens arrangement her ved NTNU.

NTNU/SINTEF har siden 2001 etablert flere Geminisentre. Formålet med disse sentrene er å utnytte den samlede kompetansen på NTNU og SINTEF innenfor et fagområde for å oppnå høyere kvalitet og effektivitet. Visjonen for sentrene er å "være internasjonalt fremragende sammen".

For å få maksimalt ut av petroleumsressursene på norsk sokkel og for å styrke petroleumsnæringen i Norge trenger vi sterke fag- og utdanningsinstitusjoner. NTNU har sin styrke i utdanning og grunnforskning. SINTEF har sin styrke i anvendt forskning og god kontakt med næringslivet. Tettere samarbeid mellom de to institusjoner legger derfor grunnlag for bedre og mer relevant utdanning, og raskere anvending av nyvinninger i utdanning og grunnforskning.

Gemini-sentret bør derfor gjøre det mer attraktivt å studere petroleumsfag og styrke den faglige kvaliteten som kan tilbys av SINTEF innenfor petroleumsteknologi. Begge deler verdifulle bidrag i arbeidet med å utvikle norsk petroleumsvirksomhet.

I en internasjonal sammenheng er det gode fagmiljøer som etterspørres. Også i en slik sammenheng vil GEMINI-sentret spille en viktig rolle. Det vil sette NTNU og SINTEF bedre i stand til å hevde seg i den økende konkurransen som globaliseringen av olje- og gassnæringen bringer med seg.

Med dette erklærer herved GEMINI-sentret for åpnet og ønsker NTNU og SINTEF lykke til i arbeidet med å utvikle sentret.