Historisk arkiv

Anbud for drift av helikopterruten Værøy - Bodø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbud for drift av helikopterrute på strekningen Værøy - Bodø. Anbudet gjelder for perioden fra 1. august 2002 til 31. juli 2005 (31.01.02)

Pressemelding

Nr.: 5/2001
Dato: 31.01.02

Anbud for drift av helikopterruten Værøy - Bodø

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbud for drift av helikopterrute på strekningen Værøy - Bodø. Flyselskaper i alle EØS-land er invitert til å levere anbud. Anbudet gjelder for perioden fra 1. august 2002 til 31. juli 2005.

I anbudsinnbydelsen er det satt som krav at strekningen må trafikkeres med helikopter som er registrert for minst 15 passasjerer.

Enerett til drift av helikopterruten Værøy - Bodø blir tildelt det flyselskapet som har lavest krav til kompensasjon fra staten.

Det flyselskapet som får enerett til drift av ruten må ha gyldig lisens for drift av flyselskap i EØS-området. I tillegg forutsettes det at innlevert anbud oppfyller de minstekrav som Samferdselsdepartementet har fastsatt for drift av ruten. Slike krav omfatter blant annet billettpriser, antall avganger og flyenes setekapasitet.

Frist for innlevering av anbud er satt til 20. mars i år. Valg av flyselskap vil skje tidligst 21. mai i år, med igangsetting av trafikken fra 1. august 2002.

Anbudsinvitasjon

Invitation to Tender