Historisk arkiv

Brudd på vegtrafikklovgivning: Økte satser for forenklet forelegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Det generelle nivået på bøter og forelegg for brudd på vegtrafikklovgivningen skal økes fra 1. januar 2003. Økningen er et ledd i arbeidet for økt trafikksikkerhet. (06.12.02)

Pressemelding

Nr.: 149/02
Dato: 06.12.02

Brudd på vegtrafikklovgivning: Økte satser for forenklet forelegg

Det generelle nivået på bøter og forelegg for brudd på vegtrafikklovgivningen skal økes fra 1. januar 2003. Økningen er et ledd i arbeidet for økt trafikksikkerhet. Endringen i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker ble vedtatt i statsråd i dag.

- Ved økningen i bøtesatsene har regjeringen lagt vekt på at endringene skal gi en størst mulig trafikksikkerhetsmessig effekt. Forenklet forelegg er ett av politiets sanksjonsmidler, og det er viktig at bøtesatsene i størst mulig grad virker forebyggende, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Satsene for forenklet forelegg ble sist endret 1. januar 2000. De økte satsene som trer i kraft ved årsskiftet er utarbeidet i samarbeid med Statens vegvesen og Politidirektoratet.

- Bøter og gebyrer er ett av flere virkemidler for å gjøre trafikken enda tryggere. I tillegg kommer opplæring, informasjonstiltak, utbygging og vedlikehold på vegene og kontroll av kjøretøy og trafikk. Innføringen av ordningen med prikkbelastning på førerkort, fra seinest 1. januar 2004, vil bidra ytterligere til å øke trafikksikkerheten, sier samferdselsministeren.

Nye bøtesatser

Dette er i hovedtrekk de nye satsene ved forenklet forelegg for trafikkforseelser:

Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:

Fartsoverskridelse til og med:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

5 km/t

500 kroner

500 kroner

10 km/t

1000 kroner

1100 kroner

15 km/t

1500 kroner

1800 kroner

20 km/t

2000 kroner

2500 kroner

25 km/t

3000 kroner

4000 kroner

Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere:

Fartsoverskridelse til og med:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

5 km/t

500 kroner

500 kroner

10 km/t

1000 kroner

1000 kroner

15 km/t

1500 kroner

1700 kroner

20 km/t

2000 kroner

2300 kroner

25 km/t

2500 kroner

3000 kroner

30 km/t

3000 kroner

4000 kroner

35 km/t

4000 kroner

5000 kroner

Kjøring i strid med trafikksignallys, kjøring på rødt lys:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

3000 kroner

3500 kroner

Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, blant annet “Innkjøring forbudt”, “Kollektivfelt” og “Envegskjøring”:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

2500 kroner

3000 kroner

Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveger mv.:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

1500 kroner

2000 kroner

Ulovlig forbikjøring:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

3000 kroner

3500 kroner

Brudd på vikepliktsregler:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

3000 kroner

3500 kroner

Kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller uten tilstrekkelig utsyn. Kjøring med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

800 kroner

1000 kroner

Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse (“trimming”):

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

1500 kroner

3000 kroner

Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

1500 kroner

1500 kroner

Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

3000 kroner

3000 kroner

Kjøring på motorveg med traktor som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring på motorveg med moped:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

700 kroner

1000 kroner

Kjøring med sykkel mot “rødt lys”, uten foreskrevne lykter eller i strid med forbudsskilter. Sykling på motorveg:

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

500 kroner

500 kroner

Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (f eks håndholdt mobiltelefon):

Dagens sats

Ny sats 1. januar 2003

500 kroner

500 kroner

For ytterligere opplysninger, se: Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes i samsvar med vedlagte forslag

Forskriften vil også etter hvert bli lagt ut på Lovdatas nettsider: www.lovdata.no