Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kollektivtilbudet Notodden - Porsgrunn: Telemark fylkeskommune overtar ansvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Når Telemark fylkeskommune nå får muligheten til å se bevilgninger og prioriteringer på kollektivområdet i sammenheng, gir det nye og spennende muligheter for kollektivtransporten i regionen, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. (24.09.02)

Pressemelding

Nr.: 105/2002
Dato: 24.09.02

Kollektivtilbudet Notodden – Porsgrunn: Telemark fylkeskommune overtar ansvaret

Samferdselsminister Torild Skogsholm har i dag undertegnet en avtale mellom Samferdselsdepartementet og Telemark fylkeskommune om overføring av ansvaret fra staten til fylkeskommunen for den framtidige lokale kollektivtransporten mellom Notodden og Porsgrunn.

Avtalen betyr at Telemark fylkeskommune fra 1. august 2004 overtar alt ansvar for kollektivtrafikktilbudet på denne strekningen og står fritt til å forhandle med aktuelle togoperatører og eventuelt rutebilselskaper om alternative transportløsninger for den aktuelle strekningen og tilliggende områder.

- Denne avtalen er i tråd med regjeringens mål om mer samordnet transportplanlegging for å styrke kollektivtransporten. Bedre kollektivtransport er nødvendig både for miljøet og for å imøtekomme folks reisebehov. Når Telemark fylkeskommune nå får muligheten til å se bevilgninger og prioriteringer på kollektivområdet i sammenheng, gir det nye og spennende muligheter for kollektivtransporten i regionen, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Staten kjøper i dag transporttjenester fra NSB AS for at det skal være et persontransporttilbud på togstrekningen mellom Notodden og Porsgrunn, det vil si Bratsbergbanen.

Fra statens side vil det bli gitt en økonomisk kompensasjon til Telemark fylkeskommune på 5 millioner kroner for perioden august – desember i 2004 og 11 millioner kroner for 2005. Kompensasjonen vil bli videreført i de påfølgende årene gjennom overføringene til fylkeskommunene over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, basert på fordelingskriteriene i inntektssystemet.

Regjeringen har tidligere varslet at staten vil utlyse anbudskonkurranse for drift av persontrafikk på jernbanestrekninger der staten i dag kjøper persontransporttjenester fra NSB AS. Dette skal skje med virkning fra 2004. Hvilke strekninger dette gjelder vil regjeringen komme tilbake til i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2003. Strekningen mellom Notodden og Porsgrunn vil også bli lagt ut på anbud i 2004, men det vil da være Telemark fylkeskommune som står ansvarlig for anbudskonkurransen og forhandlingene med de aktuelle transportoperatørene.

Til red.
Avtaleteksten er vedlagt.

For nærmere opplysninger, kontakt:
Ass. regionalsjef Karl Gran, Telemark fylkeskommune, tlf. 35 58 44 58

Til toppen