Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Helikoptertrafikken må bli enda tryggere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Torild Skogsholm mottok i dag den andre av to delutredninger om helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel (09.09.02).

Pressemelding

Nr.: 101/02
Dato: 09.09.02

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Helikoptertrafikken må bli enda tryggere

Utvalgsleder Tor Ulleberg overeleverer delutredning 2 Helikoptersikkerhet til samfersdelsministeren- Helikoptertransporten på norsk kontinentalsokkel er omfattende, og sikkerheten her angår et stort antall mennesker. Vi kan ikke slå oss til ro med dagens sikkerhetsnivå i helikoptertrafikken. Jeg er glad for at det nå er lagt fram en utredning som gir oss et gjennomarbeidet grunnlag for å gjøre denne transporten enda sikrere.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at hun i dag mottok den andre av to delutredninger om helikoptersikkerheten på kontinentalsokkelen.

Forskningsdirektør Tor Ulleberg, ved SINTEF Teknologiledelse, som har vært leder for utvalget som har laget utredningen. Utvalget, som ble oppnevnt av Samferdselsdepartementet i juli i fjor, legger fram en rekke tilrådninger om tiltak for å bedre sikkerheten.

- Jeg ser positivt på forslaget om å opprette et samarbeidsforum for helikoptersikkerhet, og jeg vil raskt ta et initiativ for å få et slikt forum på plass. Størst mulig trygghet for liv og helse er grunnleggende i all transport, og det all grunn til å vurdere og gjennomføre tiltak som kan øke sikkerheten også for helikoptertransport, sier samferdselsministeren.

Utredningen ”Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, delutredning 2: Utviklingstrekk, målsettinger, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak” vil nå bli sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner.


For nærmere opplysninger – se utredningen: ”Helikoptersikkerheten på norsk kontinentalsokkel, delutredning 2: Utviklingstrekk, målsettinger, risikopåvirkende faktorer og prioriterte tiltak”

Utvalgets pressemelding av 9. september 2002: Tiltak for økt helikoptersikkerhet

Til toppen