Historisk arkiv

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Innsatsen mot trafikkulykker må skjerpes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Torild Skogsholm vil tirsdag i neste uke samle representanter fra Vegdirektoratet, Politiet og Trygg Trafikk for å gå gjennom hva som kan gjøres for å skjerpe innsatsen mot trafikkulykker (18.07.02)

Pressemelding

Nr.: 85/02
Dato: 18.07.02

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Innsatsen mot trafikkulykker må skjerpes

Samferdselsminister Torild Skogsholm vil tirsdag i neste uke samle representanter fra Vegdirektoratet, Politiet og Trygg Trafikk for å gå gjennom hva som kan gjøres for å skjerpe innsatsen mot trafikkulykker.

- Det har skjedd mye bra i trafikksikkerhetsarbeidet i de siste årene, men de stygge ulykkestallene så langt i år viser at dette ikke er nok. Jeg er alvorlig bekymret over tendensene til mer egoistisk og uvettig kjøring på norske veger i den siste tiden. Det nylig vedtatte forslaget om innføring av prikkbelastning vil bli et effektivt virkemiddel for å "luke ut" de verste råkjørerne, sier Skogsholm.

Trafikksikkerhet handler i stor grad også om holdninger. Derfor er det forebyggende arbeidet viktig for å få ned ulykkestallene på lengre sikt. Samtidig er det nødvendig med strakstiltak, for å berge liv her og nå. Både økt kontroll, strengere reaksjoner ved alvorlige brudd på trafikklovgivningen, sikrere veger og reduserte fartsgrenser på særlig ulykkesutsatte strekninger, er andre aktuelle tiltak.

Samferdselsdepartementet vil med det første sende brev til en del selskaper som fortsatt tilbyr såkalt ”radarvarsling”. I brevet vil departementet anmode om at slik informasjonsvirksomhet blir stoppet.

- Det er positivt at Telenor Mobil nå har sluttet med å reklamere for mobiltelefontjenester som gir opplysninger om hvor politiet gjennomfører fartskontroller på vegene. Jeg regner med at andre som fortsatt medvirker ved formidling av slike opplysninger nå tar til vettet og viser samme samfunnsansvar som Telenor Mobil, sier samferdselsministeren.

- Politiets kontrollvirksomhet er et effektivt virkemiddel som bidrar til å redusere antall drepte og skadde i trafikken. ”Radarvarsling” og lignende tjenester over mobiltelefon eller over internett, er med på å undergrave virkningen av politiets kontroller. Denne typen varsling bidrar også til å fremme trafikkfarlige holdninger om at ”det er greit å kjøre for fort, så lenge man ikke blir tatt i trafikkontroll”, sier samferdselsministeren.