Historisk arkiv

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Lengre og tyngre vogntog er ikke egnet for det norske vegnettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet vil ikke åpne det norske vegnettet for lengre og tyngre vogntog av hensyn til trafikksikkerhet og vegstandarden. (28.05.02)

Pressemelding

Nr.: 64/02
Dato: 28.05.02

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Lengre og tyngre vogntog er ikke egnet for det norske vegnettet

- Samferdselsdepartementet vil ikke åpne det norske vegnettet for lengre og tyngre vogntog av hensyn til trafikksikkerhet og vegstandarden. En slik ny ordning, som er foreslått av Vegdirektoratet, ville gjelde en svært begrenset del av stamvegnettet, og den vil ha gitt små gevinster for næringslivet. Samtidig er det mulig at lengre og tyngre vogntog vil føre til økt risiko for ulykker på vegene. Jeg har i den forbindelse lagt vekt på synspunkter som er kommet fra blant annet Trygg Trafikk og Norges Automobil-Forbund, NAF.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå er ferdig med å behandle et forslag fra Vegdirektoratet om åpne en begrenset del av stamvegnettet for vogntog med en lengde opptil 24 meter (25,25 meter ved tilkopling av standardiserte moduler) og en totalvekt opptil 60 tonn. I Europa er det i dag bare Sverige og Finland som tillater slike kjøretøyer.

Etter dagens regler er det tillatt til å trafikkere norske veger med vogntog med en lengde opptil 18,75 meter (22 meter for tømmertransport på enkelte strekninger) og en totalvekt opptil 50 tonn. Disse reglene blir dermed stående.