Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: 35 millionar kroner til "Nasjonale turistvegar"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 120/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

35 millionar kroner til ”Nasjonale turistvegar”

Regjeringa gjer framlegg om at det innanfor investeringsbudsjettet for riksvegane skal nyttast 35 millionar kroner i 2003 til å føre vidare arbeidet med å utvikle dei nye ”nasjonale turistvegane”.

Desse ”turistvegane” finn ein i Lofoten (Nordland), langsetter Atlanterhavsvegen, i Geirangerområdet og Trollstigen (Møre og Romsdal), i Hardanger (Hordaland) og i Ryfylke (Rogaland). For neste år er det lagt mest vekt på E 10 i Lofoten.

Delar av midlane skal dessutan nyttast til arbeid med å utvikle forprosjekt og gjennomføre førehandsvurderingar av nye strekningar, som del av førebuingane til Nasjonal transportplan 2006-2015.