Historisk arkiv

Forslag fra arbeidsgruppe: Avgrensning av hvilke vegtrafikkulykker Havarikommisjonen skal undersøke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

En arbeidsgruppe satt ned av Samferdselsdepartementet har i dag lagt fram en rapport med forslag til avgrensning av hvilke typer vegtrafikkulykker Havarikommisjonen skal undersøke. (07.04.03)

Pressemelding

Nr.: 39/03
Dato: 07.04.03

Forslag fra arbeidsgruppe: Avgrensning av hvilke vegtrafikkulykker Havarikommisjonen skal undersøke

Vegsektoren er preget av mange dødsulykker, med vanligvis få omkomne i hver ulykke. Når Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane skal utvide sitt arbeidsområde til også å omfatte vegtrafikkulykker, bør Havararikommisjonens undersøkelse av slike ulykker derfor avgrenses til et visst utvalg av ulykker. Utvalget av undersøkte ulykker bør skje med utgangspunkt i hvilken sikkerhetsgevinst undersøkelsene kan føre til. Havarikommisjonen bør særlig undersøke den type av ulykker eller tilløp til ulykker som har størst skadeomfang.

Dette mener en arbeidsgruppe som er nedsatt av Samferdselsdepartementet. Arbeidsgruppen har i dag lagt fram en rapport med forslag til avgrensning av hvilke typer vegtrafikkulykker Havarikommisjonen skal undersøke. Arbeidsgruppen viser til at Havarikommisjonens undersøkelser i vegtrafikken vil komme i tillegg til undersøkelsene som gjøres av politiet og Statens vegvesens ulykkeanalysegrupper.

I arbeidsgruppens rapport blir det pekt på at Havarikommisjonens innledende erfaringer med undersøkelse av vegtrafikkulykker etter hvert vil legge grunnlaget for bedre vurdering av hvilke vegulykker kommisjonen skal undersøke.

Arbeidsgruppen er opprettet på bakgrunn av at Samferdselsdepartementet i februar 2002 anbefalte at Havarikommisjonen også skal undersøke visse typer vegtrafikkulykker.

Avdelingsdirektør Lise Sandsbråten, Samferdselsdepartementet, har ledet arbeidsgruppen, som ellers har bestått av medlemmer fra Politidirektoratet, Direktoratet for brann- og elsikkerhet, Vegdirektoratet og Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane.


Til redaksjonen:
For nærmere opplysinger, se:

Arbeidsgruppens rapport: "Utvidelse av Havarikommisjonen til også å omfatte vegsektoren",

se også:

Rapporten: "Utredning angående etablering av felles havarikommisjon" (overlevert samferdselsminister Torild Skogsholm 1. mars 2002) og tilhørende pressemeldinger.