Historisk arkiv

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane: Sverre Quale tilsatt som direktør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Sverre Quale er i statsråd i dag tilsatt som direktør for Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB). (09.05.03)

Pressemelding

Nr.: 48/03
Dato: 09.05.03

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane: Sverre Quale tilsatt som direktør

Sverre Quale, Asker, er i statsråd i dag tilsatt som direktør for Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB).

Han er 46 år, og utdannet som sivilingeniør fra NTH i Trondheim i 1982. Han var vitenskaplig assistent ved NTH/Sintef i perioden 1983-84, senioringeniør ved Kongsberg & McDermott Engineering i perioden 1984-86 og avdelingsleder i Vicon Grøner AS 1986-90. I 1990 ble han tilsett som leder for sikkerhetsseksjonen i Saga Petroleum ASA, i Divisjon for teknologi og utbygging. Quale ble i 1999 tilsatt som direktør for Statens jernbanetilsyn. Siden 2002 har han arbeidet i Avinor AS (tidligere Luftfartsverket), som direktør for ”Sikkerhet, kvalitet og miljø”.


--------

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane er et eget forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet, og er i alle faglige spørsmål frittstående.

Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane har ansvar for undersøkelse av ulykker og hendelser innenfor luftfart og jernbanesektoren. Formålet med undersøkelsene er å avdekke årsakene til ulykker og hendelser, og å komme med tilrådinger for å bedre sikkerheten. Undersøkelsene har ikke til hensikt å fordele skyld eller ansvar.

Bilde av Sverre Quale kan lastes ned her (393 kb)