Historisk arkiv

Luftfartstilsynet: Endringer i budsjettet for 2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Luftfartstilsynet har i statsråd i dag fått tillatelse til å benytte inntil 3,5 millioner kroner mer enn tidligere bevilget for 2003. (05.09.03)

Pressemelding

Nr.: 95/03
Dato: 05.09.03

Luftfartstilsynet: Endringer i budsjettet for 2003

Luftfartstilsynet har i statsråd i dag fått tillatelse til å benytte inntil 3,5 millioner kroner mer enn tidligere bevilget for 2003. Dette har sammenheng med behov for økte ressurser til å gjennomføre forskjellige personalpolitiske tiltak for å legge til rette for flyttingen av Luftfartstilsynet fra Oslo til Bodø.