Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet: Jon Fredrik Birkheim Arnesen - utnemnd til underdirektør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Jon Fredrik Birkheim Arnesen er i statsråd i dag utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet, der han skal arbeide i Baneseksjonen, i Veg- og baneavdelinga. (05.12.03)

Pressemelding

Nr.: 138/03
Dato: 05.12.03

Samferdselsdepartementet: Jon Fredrik Birkheim Arnesen – utnemnd til underdirektør

Jon Fredrik Birkheim Arnesen, Oslo, er i statsråd i dag utnemnd til underdirektør i Samferdselsdepartementet, der han skal arbeide i Baneseksjonen, i Veg- og baneavdelinga.

Han er 33 år, utdanna siviløkonom frå 1994, og arbeider no som seniorrådgivar i Baneseksjonen, med ansvar for programmet ”Konkurranse om sporet”. Han skal i den nye stillinga som underdirektør framleis ha ansvar for dette programmet, med fleire underliggjande prosjekt.

Jon Fredrik Birkheim Arnesen har tidlegare arbeidd som revisjonsmedarbeidar i Arthur Andersen ANS og var så konsulent og sjefskonsulent i Accenture AS, avdeling for offentleg sektor, inntil han i 2003 blei tilsett som seniorrådgivar i Samferdselsdepartementet.