Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet: Torstein Losnedahl - ny underdirektør i Post- og teleseksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Torstein Losnedahl, Drammen, er i statsråd i dag konstituert som underdirektør i Post- og teleseksjonen i Samferdselsdepartementet. (04.07.03)

Pressemelding

Nr.: 84/03
Dato: 04.07.03

Samferdselsdepartementet: Torstein Losnedahl - ny underdirektør i Post- og teleseksjonen

Torstein Losnedahl, Drammen, er i statsråd i dag konstituert som underdirektør i Post- og teleseksjonen i Samferdselsdepartementet.

Han er 35 år og utdannet cand.jur. i 1994 fra Universitetet i Bergen. Torstein Losnedahl var i perioden 1995 - 1996 tilsatt som juridisk førstekonsulent hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. I tiden 1996 – 1999 var han tilsatt som juridisk førstekonsulent i Barne- og familiedepartementet og har fra 1999 vært tilsatt som rådgiver og seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet.

---------------

Post- og teleseksjonen i Samferdselsdepartementet har ansvaret for saker som gjelder rammevilkår for post- og televirksomhet, lov- og forskriftsarbeid og konsesjoner etter post- og telelovgivningen.

Seksjonen har dessuten ansvaret for etatsstyring av Post- og teletilsynet og statens eierinteresser i Posten Norge AS. Seksjonen arbeider også med forskning og utvikling innen telekommunikasjon og informasjonsteknologi og internasjonalt samarbeid på post- og teleområdet.