Historisk arkiv

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Tryggere veger med bedre trafikkopplæring i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

- Bedre trafikkopplæring i barnehager og skoler betyr mye for barn og unges holdninger og vaner i trafikken. Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag offentliggjør rapporten "Trafikkopplæring – vegen til trafikkforståelse". (19.09.03)

Pressemelding

Nr.: 100/03
Dato: 19.09.03

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Tryggere på vegene - med bedre trafikkopplæring i skolen

- Bedre trafikkopplæring i barnehager og skoler betyr mye for barn og unges holdninger og vaner i trafikken. Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at Samferdselsdepartementet i dag offentliggjør rapporten "Trafikkopplæring – vegen til trafikkforståelse".

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble opprettet av Samferdselsdepartementet i oktober 2002. Gruppen har vurdert trafikkopplæringen i skoleverket og kommer med forslag til konkrete endringer. Samferdselsdepartementet har ledet arbeidsgruppen, som ellers har hatt medlemmer fra Politidirektoratet, Skoleetaten i Oslo kommune, Læringssenteret, Trygg Trafikk og Vegdirektoratet.

Arbeidsgruppen har gjennomgått trafikkopplæringens historie i skoleverket. Gruppen har også gjennomgått og vurdert dagens trafikkopplæring i barnehager og skoler. Arbeidsgruppen mener i hovedsak at trafikkopplæringen ikke har tilstrekkelig kontinuitet. Trafikkopplæringen i skoleverket er i stor grad basert på ildsjeler og lokale pådrivere, og foregår på mange forskjellige måter og med ulike grader av systematikk. Opplæringen er i liten grad forankret i de nasjonale læreplanene og lokale årsplaner. En jevnere progresjon i trafikkopplæringen fra førskolealder til førerkortalder vil etter arbeidsgruppens mening være bedre egnet for at barn og ungdom utvikler holdninger og vaner som fører til mindre risiko for trafikkulykker.

Dette er noen av arbeidsgruppens forslag til tiltak for å bedre trafikkopplæringen i skoleverket:

  • Trafikkopplæring og trafikksikkerhet bør omtales og behandles både i sentrale og i lokale planverk.
  • Lærere må sikres lett tilgang til materiell og informasjon til bruk i trafikkopplæring.
  • Ordningen med en trafikkansvarlig lærer på hver skole bør videreføres og styrkes.
  • Kontakten mellom barnehage, skole og hjem bør styrkes for å finne løsninger og skape arenaer som sikrer at barna får nødvendig hjelp og trafikkopplæring.
  • Utdanningen av framtidige førskolelærere og lærere må gi kunnskap om trafikksikkerhet og trafikkopplæring.
  • Skolene bør se trafikkopplæring som en del av sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Skolene bør innlemme krav til sikker transport i sine internkontrollrutiner.
  • Det bør opprettes et råd bestående av de sentrale aktørene på dette området for å sikre at rapportens anbefalinger blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Rapporten sendes nå på høring, med svarfrist til Samferdselsdepartementet innen 19. desember 2003.

- Sammen med de innkomne høringsuttalelsene vil rapporten være en viktig del av grunnlaget for Samferdselsdepartementets videre arbeid med å bedre barn og unges sikkerhet i trafikken, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Arbeidsgruppens medlemmer:

Rådgiver Thomas Ruud Sollien, Samferdselsdepartementet, leder av gruppen
Politiinspektør Erling Børstad, Politidirektoratet
Rådgiver Frode Midtgård, Læringssenteret
Fagkonsulent Bjørg Ruud, Oslo kommune, Skoleetaten
Opplæringssjef Kristin Eli Strømme, Trygg Trafikk
Seksjonsleder Sonja Sporstøl, Vegdirektoratet
Førstekonsulent Even Mortensen, SamferdselsdepartementetFor mer informasjon, se rapporten "Trafikkopplæring – vegen til trafikkforståelse"