Historisk arkiv

Tredjegenerasjons mobilkommunikasjonssystem (3G): Hi3G Access Norway AS får tillatelse til bruk av frekvenser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Hi3G Access Norway AS har i statsråd i dag fått tillatelse til bruk av frekvenser som er avsatt til tredjegenerasjons mobilkommunikasjonssystem (3G) i Norge. (19.09.03)

Pressemelding

Nr.: 99/03
Dato: 19.09.03

Tredjegenerasjons mobilkommunikasjonssystem (3G): Hi3G Access Norway AS får tillatelse til bruk av frekvenser

Hi3G Access Norway AS har i statsråd i dag fått tillatelse til bruk av frekvenser som er avsatt til tredjegenerasjons mobilkommunikasjonssystem (3G) i Norge.

Selskapet var eneste budgiver i auksjon over ledige frekvenstillatelser for 3G, og oppfyller de vilkår som var fastsatt for auksjonen og for tildeling av frekvenstillatelser.

I tillegg til at Hi3G Access Norway AS nå har innbetalt anbudsbeløpet på 62 millioner kroner, har selskapet også stilt selvskyndergaranti på 40 millioner kroner overfor staten. Dette er en garanti for avgiftsbeløp som selskapet skal betale fram til 31. desember 2005.For mer informasjon, se:
Pressemelding av 2. september " Samferdselsminister Torild Skogsholm: Økt konkurranse i det norske mobilmarkedet"