Historisk arkiv

Utredning om framtidig kjøp av rutetjenester på kyststrekningen Bergen - Kirkenes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi har nå fått et nødvendig innspill til arbeidet med en samlet vurdering av Hurtigrutedriften etter 2004. Denne utredningen dokumenterer at Hurtigruten er viktig for transport- og reiselivstilbudet i Norge, særlig i de nordlige deler av landet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. (11.02.03)

Pressemelding

Nr.: 21/2003
Dato: 11.02.03

Utredning om framtidig kjøp av rutetjenester på kyststrekningen Bergen - Kirkenes

- Vi har nå fått et nødvendig innspill til arbeidet med en samlet vurdering av Hurtigrutedriften etter 2004. Denne utredningen dokumenterer at Hurtigruten er viktig for transport- og reiselivstilbudet i Norge, særlig i de nordlige deler av landet.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i en kommentar til en utredning fra Transportøkonomisk institutt (TØI) om transportstandarden for kysten Bergen – Kirkenes. Utredningen er en del av grunnlagsmaterialet for arbeidet med en sak om det offentliges framtidige kjøp av rutetjenester på kyststrekningen Bergen - Kirkenes. Det tas sikte på at saken legges skal fram for Stortinget i løpet av våren. Utredningens hovedkonklusjoner presenteres i siste nummer av bladet "Samferdsel".

Rapporten "Utredning av transportstandarden for kysten Bergen – Kirkenes" er utarbeidet av TØI på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet vil sende utredningen på høring til blant annet fylkeskommuner og forskjellige berørte private og offentlige instanser.

Til redaksjonen:
Siste nummer av "Samferdsel" finnes på nettsiden: www.toi.no/Samferdsel/

Rapporten kan bestilles fra Transportøkonomisk institutt, biblioteket, tlf. 22 57 38 00, telefaks 22 57 02 90

Høringsbrev (10.02.2003)