Historisk arkiv

Drift av sjøtransportrute Bergen - Kirkenes: Samferdselsdepartementet har mottatt ett tilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Samferdselsdepartementet har mottatt ett tilbud i anbudskonkurransen om tildeling av kontrakt for statlig kjøp sjøtransporttjenester og ruteløyve for drift av sammenhengende sjøtransportrute Bergen – Kirkenes. (15.09.04)

Pressemelding

Nr.: 102/04
Dato: 15.09.04

Drift av sjøtransportrute Bergen – Kirkenes: Samferdselsdepartementet har mottatt ett tilbud

Samferdselsdepartementet har mottatt ett tilbud i anbudskonkurransen om tildeling av kontrakt for statlig kjøp sjøtransporttjenester og ruteløyve for drift av sammenhengende sjøtransportrute Bergen – Kirkenes. Anbudskonkurransen gjelder kontrakt for rutedrift i perioden 1. januar 2005 – 31. desember 2012.

Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA og Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA har i felleskap levert inn et samlet tilbud på 247,5 millioner kroner per år for drift av sjøtransportrute Bergen – Kirkenes.

Anbudskonkurransen er en oppfølging av Stortingets behandling, i vår, av stortingsmeldingen ”Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes”.

Anbudet er kommet inn etter en åpen anbudsutlysning der norske og utenlandske selskaper ble invitert til å legge inn bud på drift av daglige og helårlige seilinger på strekningen Bergen – Kirkenes.

Samferdselsdepartementet vil nå gå gjennom tilbudet og vil legge fram saken for Stortinget i løpet av høsten 2004. Samferdselsdepartementet tar sikte på at valg av operatør skal skje innen utgangen av 2004.


Til redaksjonen
For mer informasjon – se: S amferdselsdepartementets Internettside om "Kystruten".