Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Luftfartstilsynets flytting til Bodø: Forslag til forbedringer i neste utlysningsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

- Sikkerheten i luftfarten er det viktigste. Innspillene fra SINTEF kan være til nytte for oss i prosessen med å rekruttere nye medarbeidere til Luftfartstilsynet i Bodø, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. (21.09.04)

Pressemelding

Nr.: 104/04
Dato: 21.09.04

Luftfartstilsynets flytting til Bodø: Forslag til forbedringer i neste utlysingsrunde

Luftfartstilsynet har ikke begått formelle feil under rekrutteringsprosessen i forbindelse med den første tilsettingsrunden i Bodø. Dette går fram av en rapport SINTEF har laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

- Sikkerheten i luftfarten er det viktigste. Luftfartstilsynet skal etableres i Bodø med like høy kompetanse som dagens tilsyn. Innspillene fra SINTEF kan være til nytte for oss i prosessen med å rekruttere nye medarbeidere til Luftfartstilsynet i Bodø, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Samferdselsdepartementet vil også vurdere om mer aktiv bruk av lønnstiltak og gode pendlermuligheter i en overgangsfase kan føre til at vi får flere søkere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Rapporten bekrefter at kompetansekravene som er satt til søkere på flyfaglige stillinger er i tråd med internasjonale retningslinjer, og at kvalifikasjonskravene i utlysningen av stillingene tilsvarer kravene til tidligere utlyste flyfaglige stillinger i Luftfartstilsynet.

Rapporten fra SINTEF inneholder også viktige innspill og konkrete forslag til forbedringer i neste utlysingsrunde, som for eksempel informasjon i annonsetekstene som kan skjerpe interessen for å arbeide i Bodø, "headhunting" og mer annonsering i utlandet. SINTEF påpeker også at det vil være viktig for rekrutteringen at det opprettes en egen prosjektgruppe for flyttingen.

I mars 2004 utlyste Luftfartstilsynet de første 34 av totalt 113 flyfaglige stillinger i forbindelse med tilsynets flytting til Bodø. I første utlysingsrunde ble bare 17 av de 34 utlyste stillingene besatt.

For å sikre en best mulig prosess i neste runde satte Samferdselsdepartementet, i forståelse med Luftfartstilsynet, i gang en uavhengig gjennomgang av rekrutteringsprosessen. SINTEF fikk i oppdrag å gå gjennom rekrutteringsprosessen, og har nå levert sin rapport til Samferdselsdepartementet.

De første 17 ansatte i Luftfartstilsynet vil være på plass i Bodø fra 1. oktober. Utlysing av de neste 40 flyfaglige stillingene vil skje høsten 2004.

Til redaksjonen:

Rapport fra SINTEF: Gjennomgang av Luftfartstilsynets rekrutteringsprosess våren 2004 i forbindelse med flytting av etaten til Bodø (pdf)

Til toppen