Historisk arkiv

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon: Samferdselsdepartementet inviterer til høringsmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Samferdselsdepartementet holder i morgen et åpent høringsmøte om utkast til nemdsavtale for Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon. Samferdselsdepartementet tar sikte på å etablere nemnda i løpet av første halvdel av 2006. (22.08.05)

Pressemelding

Nr.: 96/05
Dato: 22.08.05

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon: Samferdselsdepartementet inviterer til høringsmøte

"Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon" skal sikre at forbrukerne på en rask og billig måte får avgjort klager som gjelder elektroniske kommunikasjonstjenester. Samferdselsdepartementet holder i morgen et åpent høringsmøte om utkast til nemdsavtale for brukerklagenemda.

Avtalen omhandler blant annet nemndas organisering, finansiering og bestemmelser om saksbehandlingen.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å etablere Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon i løpet av første halvdel av 2006. Arbeidet med å etablere klagenemnda ledes av Forbrukerrådet, som har ansvaret for å lede forhandlingene av avtalen med berørte aktører i bransjen. En styringsgruppe bestående av representanter fra Samferdselsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Post- og teletilsynet har i samarbeid med Forbrukerrådet laget utkast til en nemndsavtale.

Møtet er åpent for pressen og finner sted tirsdag 23. august kl 1000 - 1500 i auditoriet i R5, Akersgata 59. Det blir enkel servering ved møtet.Kontaktpersoner:

Prosjektleder Per Johnsen i Forbrukerrådet per.johnsen@forbrukerradet.no
I Samferdselsdepartementet:
Hege B. Sæveraas 22 24 81 31 hege.saveraas@sd.dep.no
Ingeborg Kjærnli 22 24 82 36 ingeborg.kjarnli@sd.dep.no

For mer informasjon, se:

Brev fra Samferdselsdepartementet av 08.07.05 "Høringsmøte vedrørende opprettelse av Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) – Invitasjon"

Høringsuttalelser fra:
IKT-Norge
Tele2
Telenor
Netcom