Historisk arkiv

Fritt fram for "nullutslippsbiler" i kollektiv- og sambruksfelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Elbiler og biler som bruker hydrogen som drivstoff skal fritt kunne benytte kollektiv- og sambruksfeltene over hele landet. Samferdselsdepartementet vil med det første fastsette endelig tidspunkt for når endringene skal tre i kraft. ( 22 04.05)

Pressemelding

Nr.: 40/05
Dato: 22.04.05

Fritt fram for "nullutslippsbiler" i kollektiv- og sambruksfelt

Elbiler og biler som bruker hydrogen som drivstoff, såkalte nullutslippsbiler, skal fritt kunne benytte kollektiv- og sambruksfeltene over hele landet.

Dette går fram av en endring i "Forskrift om kjørende og gående trafikk". Endringene ble fastsatte i statsråd i dag.

- Jeg ønsker å slippe til nullutslippsbiler i kollektiv- og sambruksfeltene for å fremme bruk av de mest miljøvennlige bilene. Vedtaket som åpner for at "nullutslippsbiler" kan kjøre i kollektiv- og sambruksfelt, skal settes i verk i løpet av første halvdel av 2005. Samferdselsdepartementet vil med det første fastsette endelig tidspunkt for når endringene skal tre i kraft, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.