Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet: Christina Christensen - ny underdirektør i Post- og teleseksjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Christina Christensen er i statsråd i dag konstituert som underdirektør i Samferdselsdepartementet, der ho skal arbeide i Post- og teleseksjonen. (29.04.05)

Pressemelding

Nr.: 44/05
Dato: 29.04.05

Samferdselsdepartementet: Christina Christensen - ny underdirektør i Post- og teleseksjonen

Christina Christensen, Bærum, er i statsråd i dag konstituert som underdirektør i Samferdselsdepartementet, der ho skal arbeide i Post- og teleseksjonen.

Ho er 41 år og utdanna cand.jur. frå universitetet i Oslo i 1992. Christina Christensen var i perioden 1993 – 1998 tilsett som førstekonsulent og seinare som rådgjevar i Post- og teletilsynet. I denne tida hadde ho mellom anna eit opphald på seks månader i Europakommisjonens generaldirektorat for telekommunikasjon, informasjonstenester og nyskaping. Sidan 1998 har Christensen vore tilsett i Samferdselsdepartementet som rådgjevar og seinare som seniorrådgjevar.

Post- og teleseksjonen i Samferdselsdepartementet har ansvaret for saker som gjeld rammevilkår for post- og televerksemd, lov- og forskriftsarbeid og konsesjonar etter post- og telelovgjevinga.

Seksjonen har i tillegg ansvaret for etatsstyring av Post- og teletilsynet og staten sine eigarinteresser i Posten Noreg AS. Seksjonen arbeider òg med informasjonssamfunnssaker, internasjonalt samarbeid på post- og teleområdet og med forsking og utvikling innanfor telekommunikasjon og informasjonsteknologi.