Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2006: 150 millioner kroner til belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 123/05
Dato: 14.10.05

Statsbudsjettet 2006:

150 millioner kroner til belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene

- Regjeringen vil styrke belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene. De positive resultatene vi til nå har hatt med denne ordningen fører til at bevilgningene økes med 35 millioner kroner, til 150 millioner kroner i 2006. I tillegg vil ordningen bli utvidet fra og med i 2006, slik at også Tromsø blir invitert til å søke, sammen med de opprinnelige fem byområdene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Belønningsordningen ble opprettet i 2004 og vil i 2006 omfatte de seks byområdene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø.

Belønningsordningen skal bidra til bedre helse, miljø og framkommelighet i storbyområdene, ved å øke antall kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Ordningen skal virke langsiktig, og midlene kommer i tillegg til fylkeskommunenes og Oslo kommunes bruk av midler til kollektivformål.

- Byene som deltar i belønningsordningen har alle opplevd vekst i kollektivtransporten i det siste året. En av årsakene til denne veksten er økt satsing på kollektivtransport, som følge av midler fra den statlige belønningsordningen, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Tildeling av midler for 2006 vil skje på grunnlag av byenes resultater for personbil- og kollektivtrafikken, og på grunnlag av planlagte og vedtatte tiltak i de enkelte byområder.