Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten skal utredes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Stortinget vil be regjeringen utrede spørsmålet om én felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten. I innstillingen til budsjettet for 2002 som ble lagt frem i dag er det en enstemmig sosialkomite som foreslår en slik utredning.

Pressemelding

Nr.: 102
Dato: 05.12.01

Felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten skal utredes

Stortinget vil be regjeringen utrede spørsmålet om én felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten. I innstillingen til budsjettet for 2002 som ble lagt frem i dag er det en enstemmig sosialkomite som foreslår en slik utredning.

Av hensyn til brukerne av disse tjenestene er det et stort behov for forenklinger. Forsøkene med offentlige servicekontorer er ett skritt i retning av mer brukerorientering og bedre koordinering mellom sosial-, trygde- og arbeidsmarkedsetatene. Bedre samordning av tjenestene med utgangspunkt i enkeltmenneskets behov er avgjørende for å sette mottakere av sosialhjelp i stand til å forsørge seg selv og gi mulighet for arbeid til uføretrygdede som har arbeidsevne.

- Når Stortinget nå ber om å få utredet spørsmålet om én felles etat for å få en enda bedre samordning av hjelpetiltakene, vil Regjeringen gå raskt i gang med det. Jeg ønsker også en god dialog med brukerne og arbeidstakerne for å utvikle bedre tjenester. Mange opplever det offentlige hjelpeapparatet som en labyrint hvor det er vanskelig å finne frem og få hjelp. For meg er det et mål at den som har behov for bistand fra disse etatene skal ha én skranke å henvende seg ved, og ett ansikt å forholde seg til, sier sosialminister Ingjerd Schou i en kommentar til sosialkomiteens innstilling.

Til toppen