Historisk arkiv

Nye statssekretærer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 210/2001
Dato: 26. oktober 2001

Nye statssekretærer


Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnevnt følgende statssekretærer:

* konstituert generaladvokat Jørn Holme (42), Stabekk – Justis- og politidepartementet

* personalsjef Rita Sletner (41), Hærland – Justis- og politidepartementet

* direktør Olav Kjørven (37), Oslo – Utenriksdepartementet (utenrikssaker)

* direktør Brit Skjelbred (52), Trondheim – Olje- og energidepartementet

* forsker Helge Ole Bergesen (52), Stavanger – Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet, med unntak av kirkesaker

* sekretariatsleder Lars Arne Ryssdal (37), Asker – Arbeids- og
administrasjonsdepartementet

* direktør Oluf Ulseth (35), Oslo – Nærings- og energidepartementet

* banksjef Anders Johan Henrik Eira (30), Kautokeino – Kommunal- og
regionaldepartementet

* dekanus Kristin Ørmen Johnsen (48), Drammen – Kommunal- og
regionaldepartementet

* seniorrådgiver Morten Andreas Meyer (42), Hamar – Kommunal- og
regionaldepartementet

* kommandørkaptein Gunnar Heløe (42), Kolbotn – Forsvarsdepartementet

Den nye regjeringen er utgått fra Kristelig Folkeparti (KrF), Høyre (H) og venstre (V). Listen over statssekretærer ser nå slik ut:


Statsministerens kontor:
sekretariatsleder Kari Husøy (49), Bærum (KrF)
spesialrådgiver Gunnar Husan (54), Oslo (KrF)
spesialrådgiver Odd Jostein Sæter (52), Oslo (KrF)
generalsekretær Eirik Ola Hektoen Moen (48), Oslo (H)
redaktør Gunnar Kvassheim (48), Egersund (V)

Utenriksdepartementet:
konserndirektør Elsbeth Sande Tronstad (45), Bærum (H)
advokatfullmektig Vidar Helgesen (32), Oslo (H)
ekspedisjonssjef Kim Traavik (55), Oslo (H)

Finansdepartementet:
politisk rådgiver Øystein Børmer (33), Oslo (H)
konsulent Kari Elisabeth Olrud Moen (32), Oslo (H)
forretningsutvikler Knut Arild Hareide (28), Oslo (KrF)

Kulturdepartementet
og kirkesakene i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
:
sogneprest Berit Øksnes Gjerløw (42), Skiptvet (KrF)
førsteamanuensis Yngve Johan Slettholm (45), Oslo (KrF)

Landbruksdepartementet:
rektor Leif Helge Kongshaug (52), Averøy (V)

Justis- og politidepartementet:
konstituert generaladvokat Jørn Holme (42), Stabekk (V)
personalsjef Rita Sletner (41), Hærland (V)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker:
byråd Kristin Ravnanger (49), Bergen (KrF)

Utenriksdepartementet (utviklingssaker):
direktør Olav Kjørven (37), Oslo (KrF)

Olje- og energidepartementet:
direktør Brit Skjelbred (52), Trondheim

Barne- og familiedepartementet:
andre nestleder Odd Anders With (46), Trondheim (KrF)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet,
med unntak av kirkesaker:

forsker Bjørn Haugstad (32), Trondheim (H)
forsker Helge Ole Bergesen (52), Stavanger (H)

Fiskeridepartementet:
daglig leder Solveig Strand (40), Ålesund (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
sekretariatsleder Lars Arne Ryssdal (37), Asker (H)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker,
inklusive administrasjonsavdelingen og budsjett- og økonomiavdelingen
:
direktør Osmund Kaldheim (37), Fet (H)

Nærings- og handelsdepartementet:
direktør Helle Hammer (36), Oslo (H)
direktør Oluf Ulseth (35), Oslo (H)

Samferdselsdepartementet:
rektor Arnfinn Torbjørn Ellingsen (55), Røst (V)

Kommunal- og regionaldepartementet:
banksjef Anders Johan Henrik Eira (30), Kautokeino
dekanus Kristin Ørmen Johnsen (48), Drammen
seniorrådgiver Morten Andreas Meyer (42), Hamar

Forsvarsdepartementet:
kommandørkaptein Gunnar Heløe (42), Kolbotn

Miljøverndepartementet:
siviløkonom André Støylen (33), Oslo (H)