Historisk arkiv

Statsråd Dagfinn Høybråten settestatsråd for statsråd Victor Norman

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

.

Pressemelding

Nr.: 247/2001
Dato: 14. desember 2001

Statsråd Dagfinn Høybråten
settestatsråd for statsråd Victor Norman

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Dagfinn Høybråten som settestatsråd for statsråd Victor D. Norman. Oppnevnelsen gjelder for Arbeids- og administrasjonsdepartementets behandling av sak 00/112 om saksomkostninger i forbindelse med opphevelse av et oppsigelsesvedtak fra Aetat Arbeidsdirektoratet. Oppnevnelsen gjelder også ved utøvelse av statens partsrettigheter i sivil sak 01/00657 i Oslo byrett, om fortrinnsrett til stilling i Aetat Arbeidsdirektoratet.

Det er statsråd Norman som har anmodet om settestatsråd i de to nevnte sakene.