Historisk arkiv

Anniken Hauglie politisk rådgiver i Sosialdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 190/2002
Dato: 13. desember 2002

Anniken Hauglie politisk rådgiver i Sosialdepartementet


Statsministerens kontor har ansatt politisk rådgiver Anniken Hauglie (30), Oslo, som politisk rådgiver i Sosialdepartementet fra 1. januar 2003. Hun etterfølger Jan Otto Risebrobakken, som i statsråd i dag er utnevnt til statssekretær i Sosialdepartementet fra 1. januar 2003.

Anniken Hauglie kommer fra en stilling som sosialpolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe. Hun er opprinnelig fra Ski i Akershus, og er cand. polit. fra Universitetet i Oslo i 2000, med fagene sosiologi, statsvitenskap og livssyn og etikk.

Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). Listen over politiske rådgivere vil fra 1. januar 2003 se slik ut:


Statsministerens kontor:
Harald Solberg (KrF)
Øistein Mjærum (KrF)

Utenriksdepartementet (utenrikssaker):
Janne Johnsen (H)

Finansdepartementet:
Kaj-Martin Georgsen (H)

Kultur- og kirkedepartementet:
Gjermund Løyning (KrF)

Landbruksdepartementet:
Alvhild Hedstein (V)
Geir Olsen (V)

Justis- og politidepartementet:
Marit Helene Meyer (V) – permittert fra 1. desember 2002
Hilde Elise Lytomt Harwiss (V) – vikar til 12. oktober 2003

Helsedepartementet:
Pål Christian Roland (KrF)
Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)

Utenriksdepartementet (utviklingssaker):
David Hansen (KrF)

Olje- og energidepartementet:
Øyvind Håbrekke (KrF)

Barne- og familiedepartementet:
Ruth Leonore Stenersen (KrF)

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Elisabeth Aspaker (H)

Fiskeridepartementet:
Jorhill Andreassen (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Nils Ola Widme (H)

Sosialdepartementet:
Jan Otto Risebrobakken (H) – til 31. desember 2002
Anniken Hauglie (H) – fra 1. januar 2003

Nærings- og handelsdepartementet:
Eirik Lae Solberg (H)

Samferdselsdepartementet:
Alfred Jens Bjørlo (V)

Kommunal- og regionaldepartementet:
Roger Iversen (H)

Forsvarsdepartementet:
Bård Glad Pedersen (H)

Miljøverndepartementet:
Bjørn Johnny Skaar (H)