Historisk arkiv

Endringer blant statssekretærene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 185/2002
Dato: 6. desember 2002

Endringer blant statssekretærene


Kongen har i statsråd i dag, etter søknad, gitt statssekretær Christine Benedichte Meyer i Arbeids- og administrasjonsdepartementet avskjed i nåde fra 17. januar 2003, og statssekretær Osmund Kaldheim i Sosialdepartementet avskjed i nåde fra 31. desember 2002. Samtidig er statssekretær Kaldheim utnevnt som statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 1. januar 2003.

Listen over statssekretærer vil fra 17. januar 2003 se ut som nedenfor. Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V).


Statsministerens kontor:
Kari Husøy (KrF)
Eirik Moen (H)
Gunnar Kvassheim (V)
Odd Jostein Sæter (KrF)
Gunnar Husan (KrF)
Siv Nordrum (KrF)

Utenriksdepartementet:
Kim Traavik (H)
Elsbeth Sande Tronstad (H)
Vidar Helgesen (H)

Finansdepartementet:
Øystein Børmer (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H)
Knut Arild Hareide (KrF)

Kultur- og kirkedepartementet:
Berit Øksnes Gjerløw (KrF)
Yngve Slettholm (KrF)

Landbruksdepartementet:
Leif Helge Kongshaug (V)

Justis- og politidepartementet:
Jørn Holme (V)
Rita Sletner (V)

Helsedepartementet:
Kristin Ravnanger (KrF)

Utenriksdepartementet (utviklingssaker):
Olav Kjørven (KrF)

Olje- og energidepartementet:
Brit Skjelbred (KrF)

Barne- og familiedepartementet:
Odd Anders With (KrF)

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Bjørn Haugstad (H)
Helge Ole Bergesen (H)

Fiskeridepartementet:
Thorhild Widvey (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Lars Arne Ryssdal (H)
Osmund Kaldheim (H)

Sosialdepartementet:

Nærings- og handelsdepartementet:
Helle Hammer (H)
Oluf Ulseth (H)

Samferdselsdepartementet:
Arnfinn Torbjørn Ellingsen (V)

Kommunal- og regionaldepartementet:
Kristin Ørmen Johnsen (H)
Morten Andreas Meyer (H)
Anders Johan Henrik Eira (H)

Forsvarsdepartementet:
Gunnar Heløe (H)

Miljøverndepartementet:
André Støylen (H)