Historisk arkiv

Erna Solberg settestatsråd for Per-Kristian Foss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 13/2002
Dato: 8. februar 2002

Erna Solberg settestatsråd
for Per-Kristian Foss


Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Erna Solberg som settestatsråd for statsråd Per-Kristian Foss. Oppnevningen gjelder ved behandlingen av saker der statsråd Foss, på grunn av sin registrerte partners posisjon i Schibsted ASA og TV2 AS, er inhabil. Oppnevningen gjelder også ved behandlingen av saker som Foss av samme årsak ikke ønsker å behandle, fordi det foreligger omstendigheter som gjør at han er nær grensen til inhabilitet.