Historisk arkiv

Ingjerd Schau settestatsråd for Dagfinn Høybråten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 51/2002
Dato: 15. mars 2002

Ingjerd Schau settestatsråd
for Dagfinn Høybråten


Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Ingjerd Schau som settestatsråd for statsråd Dagfinn Høybråten. Oppnevningen gjelder de saker der Helsedepartementet er klageinstans for enkeltvedtak som ble fattet av Rikstrygdeverket i den perioden Dagfinn Høybråten var trygdedirektør.