Historisk arkiv

Lars Sponheim settestatsråd for Odd Einar Dørum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

.

Pressemelding

Nr.: 58/2002
Dato: 5. april 2002

Lars Sponheim settestatsråd
for Odd Einar Dørum


Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Lars Sponheim som settestatsråd for statsråd Odd Einar Dørum. Oppnevningen gjelder Justisdepartementets behandling av søknader om tilskudd til frivillige organisasjoner. Årsaken er at Dørum har permisjon fra en stilling i Kirkens Bymisjon.