Historisk arkiv

Martin Skancke ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 32/2002
Dato: 22. februar 2002

Martin Skancke ekspedisjonssjef
ved Statsministerens kontor

Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnevnt bedriftsrådgiver Martin Skancke (35), Oslo, til ekspedisjonssjef og sjef for økonomisk avdeling ved Statsministerens kontor. Når Skancke tiltrer 1. mars, vil han overta etter ekspedisjonssjef Arne Spildo, som tidligere er utnevnt til assisterende regjeringsråd.

Martin Skancke har vært bedriftsrådgiver i firmaet McKinsey & Co siden 2001. Han var ansatt i Finansdepartementet 1990- 2001 - som konsulent/førstekonsulent 1990-1994, som avdelingsdirektør og leder i økonomiavdelingens seksjon for pengepolitikk og offentlige finanser 1994-2000, og som avdelingsdirektør og nestleder i økonomiavdelingen 2000-2001.

Skancke er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 1987, har kurs i internasjonal økonomi fra Handelshögskolan i Stockholm 1988, og har mastergrad fra London School of Economics 1993. Han er autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole i 1997.

1988-1989 gjennomgikk Martin Skancke russisk-kurset ved Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste, og i 1990 tok han mellomfagseksamen i russisk ved Universitetet i Oslo.