Historisk arkiv

Per-Kristian Foss settestatsråd for Ansgar Gabrielsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 98/2002
Dato: 7. juni 2002

Per-Kristian Foss settestatsråd
for Ansgar Gabrielsen


Kongen har i Statsrådets møte i dag oppnevnt statsråd Per-Kristian Foss som settestatsråd for statsråd Ansgar Gabrielsen. Oppnevningen gjelder behandlingen av klage av 15. april 2002 fra Fosen Mekaniske Verksteder AS. Klagen gjelder vedtak som Eksportfinans ASA har gjort i forbindelse med tilskudd til byggenummer 57, 61, 62, 63, 64, 67, 68 samt byggenummer 69 og 70.