Historisk arkiv

Samordningsansvaret for UNESCO overføres fra KKD til UFD fra 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 114/2002
Dato: 28. juni 2002

Samordningsansvaret for UNESCO
overføres fra KKD til UFD fra 1. juli


Kongen har i statsråd i dag besluttet at samordningsansvaret for saker som gjelder FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) fra 1. juli 2002 skal overføres fra Kultur- og kirkedepartementet til Utdannings- og forskningsdepartementet.

Overføringen gjelder også ansvaret for Den norske UNESCO-kommisjonen og dens sekretariat. Sekretariatet vil bli innlemmet i Utdannings- og forskningsdepartementet så snart det er praktisk mulig etter 1. juli.

Statskonsult foretok i 2001, på Kulturdepartementets initiativ, en gjennomgang av det norske UNESCO-arbeidet. Den viste blant annet at mer enn 60 prosent av UNESCOs program og budsjett er rettet inn mot utdannings- og vitenskapsområdet.

Norge har vært medlem av UNESCO siden 1946. Samordningsansvaret for UNESCO-saker har ligget i Kulturdepartementet siden det ble opprettet i 1982.