Historisk arkiv

Ansvaret for lov om Enhetsregisteret overføres til Næringsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Det er i statsråd i dag besluttet at forvaltningsansvaret for lov om Enhetsregisteret overføres fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 29. august 2003. (29.08.03)

Pressemelding

Nr.: 116/2003
Dato: 29. august 2003

Ansvaret for lov om Enhetsregisteret
overføres til Næringsdepartementet

Kongen har i statsråd i dag besluttet at forvaltningsansvaret for lov om Enhetsregisteret med virkning fra i dag overføres fra Finansdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Enhetsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene, som består av en rekke offentlige registre. Det overordnede etatsansvaret for Brønnøysundregistrene ligger hos Nærings- og handelsdepartementet. Fagansvaret for Enhetsregisteret har imidlertid til nå ligget hos Finansdepartementet.

Overføringen gjelder ikke klager over Enhetsregisterets vedtak som er kommet inn til Finansdepartementet før overføringstidspunktet.