Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsministrene Bondevik og Kasianovåpner russisk grensestasjon ved Storskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 3/2003
Dato: 3. januar 2003

Statsministrene Bondevik og Kasianov
åpner russisk grensestasjon ved Storskog


Som en innledning til 10-årsjubileet for Barentssamarbeidet, i Kirkenes 10.-11. januar, vil statsministrene Kjell Magne Bondevik og Mikhail Kasianov fredag ettermiddag 10. januar sammen åpne den nye russiske grensestasjonen Borisoglebsk, på grensen ved Storskog i Sør-Varanger. De to vil også politiske samtaler på grensen, før de reiser til Kirkenes for å delta i Barentsjubileet ombord på hurtigruteskipet MS ”Trollfjord”.

Som tidligere meldt deltar også de nordiske statsministrene Anders Fogh Rasmussen, Paavo Lipponen, Göran Persson og David Oddsson, og fremtredende representanter for EUs greske formannskap og EU-kommisjonen, i feiringen av Barentssamarbeidets første ti år. Representert er også de norske, svenske, finske og russiske regionene som deltar i samarbeidet, og urbefolkningene i Barentsregionen.

Formann for Barentssamarbeidet dette året er Sveriges statsminister, Göran Persson.

Tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, som var sentral i forberedelsen av Barentssamarbeidet i 1992/1993, deltar under feiringen.

Fredag kveld 10. januar og lørdag formiddag 11. januar vil feiringen foregå ombord på MS ”Trollfjord”, som vil ligge i Kirkenes. MS ”Trollfjord” trafikkerer til daglig strekningen Kirkenes-Bergen. Lørdag ettermiddag 11. januar vil feiringen fortsette på og ved Grenselandsmuseet i Kirkenes, der deltagerne vil oppleve arktiske tablåer i vinterskumringen.

Etter feiringen i Kirkenes reiser statsministrene Bondevik og Paavo Lipponen til Tromsø, for samtaler og middag der lørdag ettermiddag og kveld 11. januar.


Til red.:
Pressekontakt for arrangementet er informasjonssjef Øivind Østang, Statsministerens kontor i Oslo: telefon +47 22 24 40 37/+47 91 34 64 70 eller [email protected] Pressekontakt for det svenske formannskapet i Barentssamarbeidet i 2003 er presschef Jan Larsson, Statsrådsberedningen i Stockholm: telefon +46 70 59 33 412 eller [email protected]

Pressefolk som ønsker å dekke Barentssamarbeidets 10-årsjubileum må senest mandag 6. januar 2003 søke akkreditering via Utenriksdepartementets presse- og informasjonsseksjon i Oslo: telefon +47 22 24 31 41/49, www.akkreditering.mfa.no eller [email protected]

Pressefolk må samtidig opplyse om de ønsker lugar på MS ”Trollfjord” 10.-11. januar, og om de er interessert i å følge leiefly Oslo-Kirkenes fredag formiddag 10. januar og/eller Kirkenes-Oslo lørdag ettermiddag 11. januar – begge deler til selvkost. (Direkte rutefly Oslo-Kirkenes 10. januar går kl. 10.10; lørdag 11. januar finnes ingen direkte ruteflyforbindelse Kirkenes-Oslo etter kl. 12.50.)

Oppdatert program for feiringen av Barentssamarbeidets 10 år ser pr. i dag ut som følger:

Fredag 10. januar:
Fra kl. 11.00: Innsjekking for akkrediterte pressefolk på MS ”Trollfjord”, ved kai i Kirkenes.


Kl. 12.00: Avreise fra Oslo lufthavn Gardermoen for akkrediterte pressefolk med plass i leiefly til Kirkenes lufthavn Høybuktmoen.


Kl. 12.20: Transport for akkreditert presse fra MS ”Trollfjord” via Kirkenes lufthavn Høybuktmoen til den norske grensekommissærens hus på Storskog.


Kl. 12.50: Statsminister Bondevik kommer til Kirkenes lufthavn Høybuktmoen, med eget fly fra Vardø. Fotomulighet for akkreditert presse.


Kl. 13.15 Statsminister Bondevik møter statsminister Kasianov på Kirkenes lufthavn Høybuktmoen. Fotomulighet for akkreditert presse.Statsministrene Bondevik og Kasianov reiser til MS ”Trollfjord”, ved kai i Kirkenes. Fotomulighet på kaia og i resepsjonsområdet på dekk 4.

Kl. 14.00: Ankomst Kirkenes lufthavn Høybuktmoen for akkrediterte pressefolk med plass i leiefly fra Oslo lufthavn Gardermoen. Transport til den norske grensekommissærens hus på Storskog og til MS ”Trollfjord” ved kai i Kirkenes.

Kl. 14.30: Statsministrene Bondevik og Kasianov reiser fra MS ”Trolfjord” til Storskog.

Kl. 15.00: Politiske samtaler mellom statsministrene Bondevik og Kasianov i den norske grensekommissærens konferansehus på Storskog. Fotomulighet for akkreditert presse ved innledningen.

Kl. 16.00: Statsministrene Bondevik og Kasianov åpner den nye russiske toll- og grensekontrollstasjonen Borisoglebsk, på russisk side av grensen ved Storskog. Åpent for akkreditert presse med visum via UDs presseseksjon. Deretter er statsministrene tilgjengelige for akkrediterte pressefolk samme sted.


Kl. 16.30: Statsministrene Bondevik og Kasianov reiser fra Storskog til MS”Trollfjord”, ved kai i Kirkenes. Akkreditert presse har egen transport.

Ettermiddag: Øvrige statsministre ankommer Kirkenes lufthavn Høybuktmoen med egne fly, og transporteres til MS ”Trollfjord” ved kai i Kirkenes. Fotomulighet for akkrediterte pressefolk på flyplassen, på kaia og i resepsjonen på dekk 4.

Kl. 18.00: ”Visjon og virkelighet”Festmøte om Barentssamarbeidet, i Valhall amfiteater på MS ”Trollfjord”. Barents Kammerorkester spiller, tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg er blant talerne, og sopranen Marianne Hirsti fremfører samiske romanser. Åpent for akkrediterte pressefolk.


Kl. 19.30: Arbeidsmottagelse i Panoramasalongen på dekk 8, for statsministre, EU-representanter, representanter for Barentssamarbeidets regioner og urbefolkninger, og representanter for observatørstater.Fotomulighet for pressepool ved innledningen.


Kl. 20.30: Jubileumsmiddag i Saga Hall på dekk 5. Akkrediterte pressefolk er invitert.Fotomuligheter for pressepool.

Lørdag 11. januar:
Kl. 09.00: MS ”Trollfjord” legger fra kai, og vil fram til kl. 11.00 krysse i innløpet til Kirkenes.


Kl. 09.30: Barentstoppmøte i Espolin Johnson-rommet på dekk 8, for statsministrene og Russlands og EUs representanter.Møtet ledes av statsminister Göran Perssson. Fotomulighet for pressepool ved innledningen.


Kl. 11.00: MS ”Trollfjord” legger til kai i Kirkenes igjen.


Kl. 11.15: Pressekonferanse med statsministrene og Russlands og EUs representanter, i Valhall amfiteater på dekk 5.


Kl. 11.45: Transport fra MS ”Trollfjord” til Grenselandsmuseet på Hesseng, forakkrediterte pressefolk.


Kl. 12.00: Deltagerne i feiringen på MS ”Trollfjord” kommer til Grenselandsmuseet.


Kl. 12.15: åpning av utstillingen Migration
Kl. 12.30: presentasjon av samisk liv og kultur, lunsj i lavvoer
Kl. 13.45: teatergruppen Samovarungan avslutter programmet utendørsÅpent for akkrediterte pressefolk.


Fra kl. 14.00: Avreise fra Grenselandsmuseet for statsministre med egne fly fra Kirkenes lufthavn Høybuktmoen.


Kl. 14.00:Avreise fra Grenselandsmuseet for akkrediterte pressefolk med plassi leiefly fra Kirkenes lufthavn Høybuktmoen til Oslo lufthavn Gardermoen.


Kl. 15.00: Avreise fra Kirkenes lufthavn Høybuktmoen til Oslo lufthavn Gardermoen for akkrediterte pressefolk med plass i leiefly.


Kl. 17.00: Ankomst Oslo lufthavn Gardermoen for akkrediterte pressefolk med plass i leiefly fra Kirkenes lufthavn Høybuktmoen.

Kl. 16.15: Møte mellom statsministrene Bondevik og Lipponen, på Rica Ishavshotellet i Tromsø. Etter samtalen,
ca kl. 17.15, er de to tilgjengelige for pressefolk samme sted. Pressekontakt er statssekretær Gunnar Husan, telefon 91 12 12 16.
Etter middag samme sted, reiser de to statsministrene reiser tilbake til sine hovedsteder samme kveld.

Til toppen