Historisk arkiv

Ny statssekretær for utenriksminister Jan Petersen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag utnevnt ordfører Sylvi Graham (f. 1951), Oppegård, til statssekretær for utenriksminister Jan Petersen. (20.08.04)

Pressemelding

Nr.: 130/2004
Dato: 20. august 2004

Ny statssekretær for
utenriksminister Jan Petersen

Kongen har i statsråd i dag utnevnt ordfører Sylvi Graham (f. 1951) til statssekretær for utenriksminister Jan Petersen.

Sylvi Graham kommer fra Oppegård. Hun er utdannet førskolelærer og musikklærer. Hun har tidligere drevet egen musikkskole og arbeidet som barnehagestyrer. Hun var leder for Barne- og ungdomsavdelingen i Norges Blindeforbund fra 1991-1993 og arbeidet i Norges Røde Kors, opplæringsavdelingen, fra 1993-1995. Hun har videre arbeidet for Redd Barna i Addis Abbeba og Quatar. Siden 1995 har hun vært ordfører i Oppegård kommune. Graham har vært medlem av Oppegård kommunestyre siden 1980 og medlem av formannskapet siden 1988. Hun har i tillegg hatt ulike verv i styrer og representantskap, bl.a. som leder i representantskapet for Kommunal Landspensjonskasse.

Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). Listen over statssekretærer ser fra 20. august 2004 ut som nedenfor.

 

For statsminister Kjell Magne Bondevik:
Kari Husøy (KrF)
Eirik Moen (H)
Gunnar Kvassheim (V)
Odd Jostein Sæter (KrF)
Gunnar Husan (KrF)
Siv Nordrum (KrF)

For utenriksminister Jan Petersen:
Kim Traavik (H)
Vidar Helgesen (H)
Sylvi Graham (H)

For statsråd Erna Solberg (kommunal- og regionalminister):
Anders Johan Henrik Eira (H)
Frank Jenssen (H)
Cathrin Bretzeg (H)

For statsråd Dagfinn Høybråten (arbeids- og sosialminister):
Kristin Ravnanger (KrF)
Helge Eide (KrF)

For statsråd Lars Sponheim (landbruks- og matminister):
Leif Helge Kongshaug (V)

For statsråd Per-Kristian Foss (finansminister):
Øystein Børmer (H)
Helle Hammer (H), konst.
Harald Solberg (KrF)

For statsråd Odd Einar Dørum (justisminister):
Rita Sletner (V)
Trond Prytz (V)

For statsråd Valgerd Svarstad Haugland (kultur- og kirkeminister):
Berit Øksnes Gjerløw (KrF)
Yngve Slettholm (KrF)

For statsråd Hilde Frafjord Johnson (utviklingsminister):
Olav Kjørven (KrF)

For statsråd Laila Dåvøy (barne- og familieminister):
Hans Olav Syversen (KrF)

For statsråd Kristin Clemet (utdannings- og forskningsminister):
Bjørn Haugstad (H)
Helge Ole Bergesen (H)

For statsråd Svein Ludvigsen (fiskeri- og kystminister):
Janne Johnsen (H)

For statsråd Ansgar Gabrielsen (helse- og omsorgsminister):
Jan Otto Risebrobakken (H)
Elisabeth Aspaker (H)

For statsråd Torild Skogsholm (samferdselsminister):
Arnfinn Torbjørn Ellingsen (V)

For statsråd Kristin Krohn Devold (forsvarsminister):
Bård Glad Pedersen (H)

For statsråd Børge Brende (nærings- og handelsminister):
Lars Jacob Hiim (H)
Tone Skogen (H)

For statsråd Morten Andreas Meyer (moderniseringsminister):
Eirik Lae Solberg (H)

For statsråd Thorhild Widvey (olje- og energiminister):
Oluf Ulseth (H)

For statsråd Knut Arild Hareide (miljøvernminister):
Øyvind Håbrekke (KrF)