Historisk arkiv

Skifte av statssekretær i Olje- og energidepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnevnt politisk rådgiver Øyvind Håbrekke (34), Oslo, til statssekretær i Olje- og energidepartementet. Samtidig har statssekretær Brit Skjelbred etter søknad fått avskjed i nåde fra samme embete. (27.02.04)

Pressemelding

Nr.: 30/2004
Dato: 27. februar 2004

Skifte av statssekretær
i Olje- og energidepartementet


Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnevnt politisk rådgiver Øyvind Håbrekke (34), Oslo, til statssekretær i Olje- og energidepartementet. Samtidig har statssekretær Brit Skjelbred etter søknad fått avskjed i nåde fra samme embete.

Øyvind Håbrekke kommer fra stillingen som politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, som han har innehatt siden 23. oktober 2001.

Listen over statssekretærer ser nå ut som nedenfor. Regjeringen er utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og venstre (V).


Statsministerens kontor:
Kari Husøy (KrF)
Eirik Moen (H)
Gunnar Kvassheim (V)
Odd Jostein Sæter (KrF)
Gunnar Husan (KrF)
Siv Nordrum (KrF)

Utenriksdepartementet:
Kim Traavik (H)
Vidar Helgesen (H)
Thorhild Widwey (H)

Finansdepartementet:
Øystein Børmer (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H)
Harald Solberg (KrF)

Helsedepartementet:
Kristin Ravnanger (KrF)

Landbruksdepartementet:
Leif Helge Kongshaug (V)

Justis- og politidepartementet:
Jørn Holme (V)
Rita Sletner (V)

Kultur- og kirkedepartementet:
Berit Øksnes Gjerløw (KrF)
Yngve Slettholm (KrF)

Utenriksdepartementet (utviklingssaker):
Olav Kjørven (KrF)

Olje- og energidepartementet:
Øyvind Håbrekke (KrF)

Barne- og familiedepartementet:
Hans Olav Syversen (KrF)

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Bjørn Haugstad (H)
Helge Ole Bergesen (H)

Fiskeridepartementet:
Janne Johnsen (H)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet:
Lars Arne Ryssdal (H)
Osmund Kaldheim (H)

Sosialdepartementet:
Jan Otto Risebrobakken (H)

Nærings- og handelsdepartementet:
Helle Hammer (H)
Oluf Ulseth (H)

Samferdselsdepartementet:
Arnfinn Torbjørn Ellingsen (V)

Kommunal- og regionaldepartementet:
Anders Johan Henrik Eira (H)
Frank Jenssen (H)
Cathrin Bretzeg (H)

Forsvarsdepartementet:
Bård Glad Pedersen (H)

Miljøverndepartementet:
Lars Jacob Hiim (H)