Historisk arkiv

Bondeviks andre regjering søker avskjed

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kjell Magne Bondeviks andre regjering søkte avskjed i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 13.00, slik statsministeren varslet i Stortinget i formiddag. Kongen ba regjeringen fortsette som forretningsministerium inntil ny regjering er dannet. (14. 10.05)

Pressemelding

Nr.: 175/2005
Dato: 14. oktober 2005

Bondeviks andre regjering søker avskjed

Kjell Magne Bondeviks andre regjering søkte avskjed i ekstraordinært statsråd på Slottet i dag kl. 13.00, slik statsministeren varslet i Stortinget i formiddag. Kongen ba regjeringen fortsette som forretningsministerium inntil ny regjering er dannet.

Med tanke på ny regjeringsdannelse, rådet statsministeren Kongen til å henvende seg til Arbeiderpartiets parlamentariske leder, stortingsrepresentant Jens Stoltenberg.

Regjeringen Bondeviks avskjedssøknad har følgende ordlyd:

”Til Hans Majestet Kongen,

Stortingsvalget 12. september 2005 ga som resultat et flertall for partier som ønsker en ny regjering.

Jeg tillater meg derfor på vegne av Regjeringen å søke om avskjed".

Til red.:
Statsministeren holder pressekonferanse om avskjedssøknaden i dag kl. 15.00, på Statsministerens kontor.